Źródła prawa konstytucyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa konstytucyjnego - strona 1 Źródła prawa konstytucyjnego - strona 2 Źródła prawa konstytucyjnego - strona 3

Fragment notatki:


KONSTYTUCJA I INNE ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO Istota i pojęcie konstytucji. Znaczenie pojęcia „konstytucja”. Pierwotnie znaczenie pojęcia konstytucja odnosiło się do układu, urządzenia, organizacji i bywa używane dla określenia np. stanu czyjegoś organizmu. Od XVIII wieku zaczęto używać tego terminu w znaczeniu aktu określającego podstawy ustrojowe państwa. Pierwsze konstytucje powstawały jako element ograniczenia władzy monarszej , przydając im waloru nie tylko organizacyjnego (opis ustroju i zasad funkcjonowania władz), ale również gwarancyjnego (określenie granic poza które władze wychodzić nie mogą). Jednym zwrotem - traktowano konstytucje jako pisemny wyraz koncepcji umowy społecznej. Co do zawartości konstytucji (poza ustrojem władz państwowych) toczyły się spory, miedzy innymi na obszarze regulacji w konstytucji praw i wolności obywateli (obecnie - TAK, choć ogólnikowo, wspomagając często konstytucję innym aktem). Uznaje się, że państwo demokratyczne musi mieć konstytucję, co nazywamy zasadą konstytucjonalizmu, która oznacza nie tylko istnienie konstytucji ale również mechanizmów zapewniających jej przestrzeganie i bezpośrednie stosowanie. Rodzaje konstytucji. PODZIAŁ KONSTYTUCJI Konstytucje pisane Ujęte w formę aktu lub aktów normatywnych, to zjawisko typowe;
Konstytucje niepisane Oparte na prawach zwyczajowych, konwenansach konstytucyjnych i precedensach sądowych, występuje w Wielkiej Brytanii i przez pewien czas w Izraelu; Konstytucje sztywne To taka, która posiada wyższą moc prawną od ustaw zwykłych, które nie mogą zmieniać konstytucji i muszą być z nią zgodne; Konstytucje elastyczne To taka, którą zmienia się w takim samym trybie jak ustawy, nie jest ona więc chroniona przed ingerencją ustawodawcy, a wyodrębnienie konstytucji opiera się na kryterium materialnym (treści regulacji), a nie formalnym (mocy prawnej regulacji); Konstytucje jednolite Ujmują całą materię konstytucyjną w jednym akcie (typowe współcześnie); Konstytucje złożone Składają się z kilku aktów, z których każdy reguluje pewien wycinek materii konstytucyjnej np. w III Republice Francuskiej; Konstytucje stabilne Zwłaszcza USA; Konstytucje zmienne Zwłaszcza Francji, gdzie w ciągu 200 lat obowiązywało 13 aktów konstytucyjnych; Generacje konstytucji. Generacje konstytucji rozróżnia się przyjmując kryterium historyczne, i tak: Konstytucje najstarsze obowiązujące do dziś : USA (1787), Norwegii (1814), Belgii (1831), francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (1798) - bo jest traktowana jako element obowiązującej konstytucji;

(…)

… relacje oraz formułujący podstawowe prawa, wolności i obowiązki jednostki; akt uchwalany i zmieniany w szczególnej procedurze, trudniejszej niż procedura uchwalania czy zmieniania ustaw zwykłych
Cechy konstytucji jako ustawy zasadniczej. Konstytucja jako ustawa. Konstytucja jest ustawą: uchwalana przez parlament, jest aktem normatywnym powszechnie obowiązującym, ma jednak szczególną treść, formę oraz moc…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz