Zoologia systematyczna-wtórnojamowce 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zoologia systematyczna-wtórnojamowce 2 - strona 1 Zoologia systematyczna-wtórnojamowce 2 - strona 2 Zoologia systematyczna-wtórnojamowce 2 - strona 3

Fragment notatki:

NADSEKCJA: COELOMATA - WTÓRNOJAMOWCE SEKCJA: SCHIZOCOELIA Typ: ANNELIDA - PIERŚCIENICE
G rom: POLYCHETA - wieloszczety Podgrom: Scolecida Arenicola marina - nalepian morski (piaskówka)
Podgrom: Palpata nadrząd: Aciculata Aphroditae aculeata - mysz morska (afrodyta tęczowa)
Nereis diversicolor Eunice viridis - robak palolo
nadrząd: Canalipalpata r-na: Serpulidae: rurówki Serpula vermicularis G rom: CLITELLATA - siodełkowce P odgrom: Oligocheta - skąposzczety Lumbricus terrestris Tubifex tubifex - rurecznik mułowy (Tubificidae rureczniki)
Stylaria lacustris (prostomium wyciągnięte w długi wyrostek)
Podgrom: Hirudinida - pijawki nadrząd: Acanthobdellida - pijawki szczeciowe
nadrząd: Branchiobdellida - pijawczaki (pijawki racze)
nadrząd: Hirudinea - pijawki właściwe rząd: Rhynchobdellida (pijawki ryjkowe)
Piscicola geometra - pijawka rybia (2-6 cm)
Theromyzon tessulatum - kacza (5 cm)
rząd: Gnathobdellida (szczękowe)
Hirudo medicinalis Haemopis sanguisuga - końska, wielożerna rząd: Pharyngobdellida (gardzielowe)
Erpobdella octoculata - erpobdella pospolita (podkreślone gatunki proszę się nauczyć jako przedstawicieli)
G rom: POLYCHETA - wieloszczety PODGROM: SCOLECIDA : Ciało robakowatego kształtu, prosto zbudowane prostomium bez przydatków (czułków i głaszczków Arenicola marina - nalepian morski (piaskówka) - słabo wykształcone stożkowate parapodia, ciało podzielone na kilka heterogenicznych odcinków, od XI segmentu obecne są pierzaste skrzela. Żyją w U-kształtnych norkach o głębokości 20-30 cm. PODGROM: PALPATA : Większość wieloszczetów. Obecność głaszczków (palpi)
Nadrząd: Aciculata - obecność grubych szczecin - acikul połączonych z mięśniami.
Aphroditae aculeata - mysz morska (afrodyta tęczowa) strona grzbietowa załamującymi światło przykryta szczecinami, dobrze umięśnione i gęsto pokryte szczecinami parapodia, Nereis diversicolor Eunice viridis - robak palolo - jego stadia epitokowe unoszą się okresowo w ogromnych ilościach na powierzchni morza podczas dwa razy w roku


(…)

… uczestniczą także w wymianie gazowej. Zaplemnienie (przekaz plemników) głównie z pomocą spermatoforów.
Piscicola geometra - pijawka rybia (2-6 cm) Theromyzon tessulatum - kacza (5 cm) - przyczepiają się do przewodów nosowych ptaków żerujących w wodzie, koloru oliwkowego lub brunatnego, z sześcioma rzędami żółtych lub pomarańczowych niewielkich plamek wzdłuż ciała
rząd: Gnathobdellida (szczękowe)
w większości krwiopijne, w jamie gębowej obecne są 3 półksiężycowate szczęki, obecny penis. Wole zwykle z uchyłkami. Brak układu krwionośnego. Krążenie płynu hemocelomatycznego odbywa się w sieci 4 kanałów (zatok) celomatycznych (grzbietowy, brzuszny i 2 boczne). Kanały te połączone są kanałami poprzecznymi.
Hirudo medicinalis - do 15 cm, ciepłolubny, zwykle w wodach stojących,
Haemopis sanguisuga - końska, wielożerna; do 16 cm, występuje w wodach stojących i wolno płynących. Okresowo może przebywać na lądzie, na wilgotnym podłożu w pobliżu wody (amfibiotyczna). Poluje na larwy owadów, ślimaki, skorupiaki, skąposzczety, kijanki, małe rybki.
rząd: Pharyngobdellida (gardzielowe)
o długiej wysuwanej gardzieli, wole bez uchyłków, drapieżniki. Brak układu krwionośnego. Krążenie odbywa się w sieci 3 kanałów (zatok…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz