Zobowiązania jak gdyby z kontraktów.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązania jak gdyby z kontraktów.  - strona 1 Zobowiązania jak gdyby z kontraktów.  - strona 2 Zobowiązania jak gdyby z kontraktów.  - strona 3

Fragment notatki:

Zobowiązania jak gdyby z kontraktów. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Negototium gestio - zachodziła wtedy, gdy pewna osoba bez żadnego obowiązku podejmowała się z własnej inicjatywy prowadzenia jednej albo wielu spraw w interesie innej osoby.
Z takiego jednostronnego działania powstać mógł stosunek obligacyjny między podejmującym działanie (gestor)a tym, w którego interesie działanie podjęto (dominus negotti)
Wymogi:
Działanie gestora powinno być skierowane na prowadzenie spraw i to cudzych. Celem tego działania mogło być osiągnięcie efektu fizycznego albo prawnego.
Mogła to być czynność pojedyncza albo zespół czynności,
Gestor powinien mieć zamiar prowadzenia spraw cudzych,
Działanie gestora powinno zmierzać do osiągnięcia pozytywnego celu.
Gestor zobowiązany był wobec dominus negotti do zdania rachunku i przeniesienia na niego wszystkich uzyskanych korzyści.
Ze swojej strony dominus negotti zobowiazany był pokryć wszystkie wydatki poniesione przez gestora, nawet wówczas gdy działanie gestora nie przyniosło pozytywnego rezultatu. Nadto winien go uwolnić od przyjętych na siebie zobowiązań.
Bezpodstawne wzbogacenie.
Istniała zasada: „że nie można domagać się od kogoś zwrotu tego co znalazło się u niego z niesłusznej przyczyny”

(…)

…, gdy zachodziły jakieś inne bezpodstawne wzbogacenia, a brak było podstawy do żądania ich restytucji.
Przypadkowa wspólność majątkowa
Taka wspólnota majątkowa, oprócz uprawnień natury rzeczowej rodzi też skutki obligacyjne między współwłaścicielami.
Współwłasność powstała bez udziału współwłaścicieli z mocy zdarzeń niezależnych od ich woli określa się mianem - communio incidens.
Jak długo trwa współwłasność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz