Złożoność algorytmów II-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Złożoność algorytmów II-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Złożoność al gorytmów II Najcz˛esciej rozpatruje si˛e czas wykonania algorytmu w zale˙zno´sci od rozmiaru danych, tj. złoz˙onos´c´ obliczeniowa˛ czasowa˛. Rzadziej analizuje sie˛ złoz˙onos´c´ obliczeniowa˛ pamie˛ciowa˛, tj. rozmiar pamie˛ci potrzebnej do wykonania algorytmu. W charakterze czasu wykonania rozpatruje si˛e zwykle liczb˛e operacji podstawowych (porównanie, podstawienie, prosta operacja arytmetyczna). Analiza złoz˙onos´ci obliczeniowej (czasowej) algorytmu zwia˛zana jest z okre´sleniem liczby wykona´n operacji podstatwowej dla ka˙zdej warto´sci rozmiaru danych wej´sciowych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz