Zjawiska krasowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zjawiska krasowe - strona 1 Zjawiska krasowe - strona 2 Zjawiska krasowe - strona 3

Fragment notatki:


ZJAWISKA KRASOWE
„Normalne” warunki rozwoju rzeźby terenu:
woda opadowa odpływa po powierzchni stoku, usuwając cześć materiału zwietrzelinowego (spłukiwanie, erozja)
większa efektywność erozji przy spływie skoncentrowanym
odpływ śródpokrywowy - efekty rzeźbotwórcze niewielkie (wypłukiwanie najdrobniejszych cząstek gruntu - sufozja)
krążenie w szczelinach skalanego podłoża - efekty rzeźbotwórcze znikome
Odmienny przebieg procesów rzeźbotwórczych w przypadku obecności skał łatwo rozpuszczalnych przez wodę:
przechwytywanie znacznej ilości wody opadowej i krążącej po powierzchni przez system szczelin w skale
odpływ powierzchniowy niewielki (przy niewielkich opadach całkowity zanik opływu powierzchniowego)
powiększanie szczelin przez ich rozpuszczanie rozwój dużych próżni podziemnych i łączenia
Formy krasowe
Zespół form rzeźby terenu, powierzchniowych i podziemnych powstających przy głównym udziale rozpuszczania skał przez wodę
Kras
Skały podlegając rozpuszczaniu:
wapienie i marmury
dolomity
gipsy
skały solne
Formy krasowe będą bardziej wyraziste im więcej będzie czystego składowo składnika.
Lepież (ospa krasowa) powiercenie skalne bogato urzeźbione
Żłobki krasowe - zagłębienia biegną mniej więcej równolegle do siebie
Żłobki szczelinowe - powierzchnie wapienne pocięte regularną siatką spękań np. Płaskowyż Burreu, Irlandia
Żebra krasowe - ostańcowi postać fragmentów
Charakterystyczna cecha obszarów krasowych.
Znaczna ilość zagłębień bezodpływowych różnej wielkości
Leje krasowe
Leje krasowe wypełnione często działają jako baseny sedymentacyjne
Polje (kotlina krasowa) - obniżenie o długości wielu kilometrów, sposób użytkowania ziemi (pola, trawiaste) np. Yangshuro, Pd Chiny - mogą płynąć nawet rzeki, okolice Guilin, Pd Chiny
Ponor - miejsce zanikania rzeki, chowania się jej pod powierzchnię ziemi
Suche doliny
Kras Morawski
Obecność lejów z zapadania i obecność suchych dolin jest wskaźnikiem powstawania dojrzałego stadium krasu. Obecne są też leje krasowe w suchej dolinie np. Fidgaway, Anglia - sucha dolina
Gęstość sieci rzecznej w obszarach krasowych jest bardzo uboga wręcz znikoma, natomiast sieć dolinna jest bardzo dobrze rozwinięta
Ślepe doliny - formy w których np. rzeki kończą się ponorem
Kras podziemny


(…)

… archiwum (taka glina)
Typowe cechy rzeźby obszarów krasowych:
ubóstwo pokrywy zwietrzelinowej i liczne wychodnie skalne w postaci skałek i skalistych wzgórz ostańcowych
skąpa sieć odwodnienia powierzchniowego (rozległe obszary bezwodne)
zagłębienia bezodpływowe
rozwinięty drenaż podziemny i systemy jaskiniowe
Płaskowyż krasowy Zabielska planina, Kras Słowacki, Kras wieżowy Yanfshuo, Pd Chiny - Migoty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz