Ziemie polskie pod zaborami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ziemie polskie pod zaborami - strona 1 Ziemie polskie pod zaborami - strona 2

Fragment notatki:

Ziemie polskie pod zaborami I. podział ziem rzeczpospolitej Terytoria Cesarstwo rosyjskie - Litwa Białoruś, Ukraina
Austria - Małopolska południowa z Krakowem i północna z Lublinem, dawne województwo ruskie
Prusy - Wielkopolska i Prusy królewkie część Mazowsza
Skutki rozbiorów Ziemie polskie zostały podzielone między państwa, których formą rządów były monarchie absolutne oświecone.
W XIX i XX w. kształtował się system monarchii konstytucyjnej, niosło to za sobą rozwój gospodarstwa i bogacenie się bogatego mieszczaństwa
W zaborach Pruskim i Austryjackim już w XVIII w. pojawiły się pierwsze symptomy germanizacji.
Powstawanie organizacji skierowanych ku niepodległości. II. Źródła prawa i źródła poznania prawa Wzrost prawodawstwa Wraz z z rosnącą w władzą państwową rosła ilość wydawanych przepisów. Na pierwszym miejscu w hierarchi stały istawy konstytucyjne, ale w rzeczywistości istotniejsze często były normy niższego rzędu, bezpośrednio dotyczące życia publicznego. Wiek XIX przyniósł dalszy rozwój prawa wraz z rosnącym w siłę oświeceniem i wyodrębnieniem się nowych dziedzin prawa. W początkach XIX w dziennikach wydawane były tylko niektóre przepisy(np. nie było prawa administracyjnego)
wydawnictwa urzędowe
zbiory prywatne
orzeczenia sądów najwyższych.
czasopisma prawnicze np. „themis polska”, „Gazeta sądowa Warszaska; „przegląd sądowy i administracyjny”
Fachowa prasa gospodarcza
Pamiętniki i dzienniki
Księstwo Warszawskie Dziennik praw - 1808(4 - tomy)
Dariusze sejmów księstwa 1809, 1811 i 1812
„Dzienniki departamentowe”
Królestwo Polskie i Rosja „Dziennik praw królestwa Polskiego”(1816 - 1871) później nieoficjalny zbiór praw
„Zbiór przepisów administracyjnych królestwa polskiego”(1866 1868)[64 tomy]
Swod Zakonow Rossijkoj Iperii
Zabór pruski, Prusy i Niemcy 1794 Lamndrech pruski
Gesetzsammlung fur die koniglich preussichen Staaten(1810 1906)
„Bundes Gesetzblatt“ - zbiór praw = „Reichsgesetzblatt“
Sprawozdania z czynności sejmu prowincjonalnego w Wielkim księstwie Poznańskim i posiedzeń koła polskiego w Berlinie
BGB
Galicja, księstwo cieszyńskie i Austria Constitutio statuum Regni Gsliciae et lodomeriae cum Bukivina - ustawodawstwo dotyczące ludności polskiej
Prowincjonalny zbiór praw
„Dziennik Praw i Rozporządzeń Krajowych Królestwa Galicji (186 - 1918)”
„Dziennik Praw i Rządowy Cesarstwa Austryjackiego”
Wolne miasto Kraków „Dziennik Praw Wolengo miasta Krakowa”
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz