Zestaw pytań z Pascala

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zestaw pytań z Pascala - strona 1

Fragment notatki:

Czytaj imię i nazwisko. Wyświetl imię lub nazwisko w zależności od wyboru.
Obliczyć wartość podatku, jeśli dla dochodów poniżej 10000 stawka wynosi 10%, od 10000 do 20000=1000+15% powyżej 10000, dla dochodów powyżej 20000=2500+20% powyżej 20000.
Rozwiązać równanie kwadratowe. Zaproponować dane testowe.
Wczytać liczbę całkowitą. Sprawdzić jej wartość i wyświetlić komunikat: dodatnia, ujemna lub zero. Sprawdzić działanie programy dla liczby 2000.
Rozmienić podaną kwotę na banknoty i bilon o nominałach: 100zł, 50zł, 20zł, 10zł, 5zł, 2zł, 1zł.
Wyświetlić trzy podane liczby w kolejności od najmniejszej do największej.
Napisać program, który dla podanej cyfry wyświetla jej wartość słownie.
Napisać program, który na podstawie podanego numeru miesiąca wyświetli ile ma dni.
Napisz program obliczający (do wyboru) pole:
Prostokąta
Kwadratu
Rombu
Trapezu
Koła
Obliczyć i wyświetlić 20 kolejnych potęg liczby 2.
Obliczyć i wyświetlić sumę pięciu liczb całkowitych wprowadzanych z klawiatury.
Policzyć ile wśród 10 liczb wprowadzonych z klawiatury jest dodatnich, ujemnych, zerowych.
Wczytać 10 liczb całkowitych. Obliczyć sumę liczb dodatnich i ujemnych.
Wyświetlić zestaw znaków ASCII po n znaków w wierszu (funkcja ch(i)).
Znakami * narysować prostokąt o wymiarach n*m.
Obliczyć sumę cyfr liczby całkowitej.
Znaleźć największą liczbę całkowitą, której kwadrat jest mniejszy od 1000.
Obliczyć ile punktów o współrzędnych całkowitych znajduje się w kole o promieniu R i współrzędnych środka (0, 0).
Dany jest ciąg liczb wprowadzonych z klawiatury zakończonych zerem. Policz ile z tych liczb jest w przedziale od 7 do 18 włącznie.
Policzyć ile razy w ciągu liczb zakończonych 0 wystąpiła wartość 6.
Policzyć ile razy w ciągu 20 liczb wprowadzonych z klawiatury wystąpiła cyfra 5.
Obliczyć wartość silnia dla k podanego z klawiatury.
Znaleźć liczby z przedziału 0-1000, których suma cyfr wynosi 10.
Obliczyć sumę szeregu.
Sprawdzić czy suma cyfr liczby wprowadzonej z klawiatury jest podzielna przez 6 i wprowadzić odpowiedni komunikat.
Znaleźć liczby całkowite a, b, c z przedziału od 0 do 100, dla których spełniona jest zależność c2=a2+b2.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz