Zdrowie publiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3269
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdrowie publiczne - strona 1

Fragment notatki:

.

Notatka zawiera takie informacje, jak: zdrowie, paradygmat socjomedyczny, paradygmat socjośrodowiskowy, medycyna, medycyna kliniczna, medycyna zapobiegawcza, medycyna kliniczna, kryteria subiektywne, kryteria obiektywne, kryteria społeczne, zdrowie środowiskowe, rodzaje cech w epidemiologii, ekologia, profilaktyka. Ponadto notatka zawiera wykres – historia zdrowia publicznego oraz stan nauczania medycyny.

ZDROWIE PUBLICZNE Zdrowie : całkowity dobrostan, zarówno fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby czy niedomagania. Pojawia się od samych początków medycyny; posiada wymiar początkowo jednostki ludzkiej (albo zwierzęcej).
- odnosiło się w relacji do choroby - brak choroby to stan zdrowia.
- zdrowie zaliczano do kategorii biologicznych (medycznych) przez ostatnie dwa wieki. - Teoria Hipokratesa (na temat zdrowia) : zdrowie zależy od równowagi pomiędzy człowiekiem, a zewnętrznym otoczeniem (środowiskiem). - Zewnętrzna równowaga pozwala zachować równowagę wewnętrzną. - Dobre samopoczucie - zdrowie; złe samopoczucie - choroba.
- Równowaga zależy od odżywiania, od klimatu, od zależności wody itp. - Teoria Kartezjusza : organizm człowieka to skomplikowany mechanizm działający z wielką precyzją. Filozofia Kartezjusza : doprowadziła do rozwoju fizjologię, czyli poznawanie funkcji organizmu. Choroba : zaburzenia w precyzji działania mechanizmów człowieka. PARADYGMAT SOCJOMEDYCZNY : oparty na filozofii neopozytywistycznej. Człowiek to przede wszystkim zespół elementów powiązanych względnie prostymi relacjami, wiedza o każdym elemencie i o każdej relacji to wiedza o człowieku jako całości. O zdrowiu decydują nie tylko czynniki biologiczne, ale także społeczne. PARADYGMAT SOCJOŚRODOWISKOWY : - o zdrowiu decydują nie tylko aspekty biomedyczne, ale cały psychologiczny, społeczny i kulturowy konspekt w jakim znajduje się człowiek. - zdrowie jest czynnikiem dynamicznej równowagi i potencjału zdrowotnego. - warunkiem utrzymania równowagi jest potencjał zdrowotny właściwy dla samego człowieka jak i jego środowiska. Modyfikacja Kasprzaka - czuć się zdrowym psychicznie, na co dzień uśmiechniętym. Dyskomfort społeczny - zjawisko niezadowolenia ze stanu faktycznego swojego zdrowia. Medycyna - gr. łac. meditari - medomal - medytować, wierzyć, uważać. Dziedzina nauk przyrodniczych zajmująca się budową i czynnością organizmu zwierzęcego ( także ludzkiego) w stanie zdrowia i choroby, jej leczeniem, rehabilitacją i rokowaniem. KLINICZNA - (praktyczna i naprawcza) - dziedzina nauk polegająca na poznawaniu i nazywaniu (diagnoza) w oparciu o wyniki badań przedmiotowych(wywiad), zachowanie fizykalne (oglądanie, obmacywanie, opukiwanie), badania laboratoryjne( morfologiczne, biochemiczne) i specjalistyczne (obrazowanie, konsultacje i inne) chorób u ludzi bądź zwierząt(medycyna weterynaryjna) i ich leczeniu.
ZAPOBIEGAWCZA - dziedzina nauki i działań praktycznych mających na celu zapobieganie rozwojowi chorób u ludzi - profilaktyka i promocja zdrowia. Profilaktyka - dzielimy wg Coplana na pierwszo/ drugo/ trzeciorzędną - inaczej na 1-go/2-go/-go stopnia. Promocja zdrowia - edukowanie i mobilizowanie, głównie ludzi zdrowych, do społecznego udziału w ochronie i poprawianiu zdrowia indywidualnie i w formach zorganizowanych.

(…)

… - pacjent, to w praktyce zdrowia publicznego pacjentem jest społeczeństwo. Endemia : stałe występowanie wśród ludności na danym terenie określonej choroby zakaźnej(np. malaria) lub nie zakaźnej (np. tarczycowe wole endemiczne) mniej więcej w takiej samej liczbie przypadków. Tutaj teren jest specyficznym czynnikiem. * różnicą epidemii, a endemii jest czas !
Poprawienie własnego stanu zdrowia : - dbałość…
… jaki dostanie lek ( czy dostanie prawdziwy lek czy placebo); III komisja i powołanie ludzi aby zobaczyć czy zadziałał lek. Pełna anonimowość przy robieniu jakiegokolwiek badania. HIGIENA - życiowe zastosowanie tej metody.
- czynnik ryzyka : coś co predysponuje do występowania jakiegoś zjawiska; Czynnik, który statystycznie zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania.
Przy nałożeniu się kilku czynników ryzyka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz