Zbiór wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiór wykładów - strona 1 Zbiór wykładów - strona 2 Zbiór wykładów - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁADY:  KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRACODAWCY  Dr Urszula Bukowska,     WYKŁAD 1  TOŻSAMOŚĆ   –  celowa  kompozycja  elementów  identyfikujących  organizację,  wyróżniających  ją  spośród  innych;  sposób  w jaki organizacja przedstawia samą siebie innym. Elementy  tożsamości są nośnikami „charakteru” organizacji, których  zadaniem jest oddziaływanie na zachowania klientów.     Elementy tożsamości firmy :  o  Prezentacja  –  we  wszystkich  widocznych  przejawach,  obejmująca  możliwe  sposoby  podkreślenia  „firmowego  wyglądu”, odrębności i preferencji organizacji  o  Osobowość – wartość organizacji, jej misja, cele i wizja  o  Postępowanie – sposób wyrażania osobowości organizacji poprzez zachowanie pracowników  o  Komunikacji  o  Powiązania – Interesariusze organizacji    WIZERUNEK  ORGANIZACJI   to  postrzegany  przez  odbiorców  obraz  organizacji;  odbicie  tożsamości  organizacji  w świadomości odbiorców.     Wizerunek organizacji jest tym, co ludzie o niej myślą, a tożsamość tym, za pomocą czego ją identyfikują.    PRACODAWCA  (art. 1 KP): jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoby fizyczne,  jeśli zatrudniają one pracowników. Właściwie: właściciele i kadra zarządzająca (kierownictwo naczelne).    Wizerunek  pracodawcy to sposób postrzegania organizacji na zewnętrznym i wewnętrznym rynku pracy.    MARKA  suma produktu oraz pewnej dodatkowej wartości z nim związanej; pewna wartość dodana do produktu,  przykładowo jej wizerunek ale z wyłączeniem samego produktu.     Rodzaje wizerunku pracodawcy:  o  Wewnętrzny – odbiorcami wizerunku są wew.    Dot. branży (łączny obraz na rynku pracy podmiotów  interesariusze (pracownicy)  prowadzących działalność w danej branży)  o  Zewnętrzny – odbiorcami wizerunku są zew. interesariusze    Dot. organizacji  (byli pracownicy, kandydaci do pracy, urzędy pracy,    Dot. działy   agencje doradztwa personalnego)        Rzeczywisty: wewnętrzne wartości organizacyjne,    Silny – obraz jest spójny i wyrazisty; organizacja ma  zachowanie i działania, zasięg rynkowej aktywności  wyraźnie określone miejsce w świadomości odbiorców  i pozycjonowanie firmy    Słaby     Komunikatywny: informacje przekazywane przez    organizację    Pozytywny    Wyobrażony sobie: obrazy firmy kształtowane przez    Negatywny  interesariuszy    Obojętny    Pożądany: wizja wyartykułowana przez    założycieli/zarząd firmy      Idealny: możliwie najlepsze pozycjonowanie firmy 

(…)

…:
 Ustalenie pożądanych wskaźników lojalności
 Imienna identyfikacja pracowników, na których lojalności pracodawcy zależy
 Identyfikacja potrzeb pracowników w ujęciu dynamicznym
 Ujęcie pracowników o zbliżonych potrzebach w te same grupy
 Sprecyzowanie programów lojalnościowych dla poszczególnych grup
 Wybór drogi komunikowania się
 Implementacja programów lojalnościowych
 Uruchomienie procedur…
… miejsca pracy, którego atmosferę polubią także klienci.
WYKŁAD 4
Techniki komunikowania:
 Ustne  Wizualne
 Pisemne  Multimedialne
Czynniki determinujące dobór technik komunikowania:
 Stan zatrudnienia  Kultura organizacyjna
 Struktura zatrudnienia ze względu na różne kryteria  Dostępne środki
 Charakter relacji interpersonalnych  Siła fachowa
Potrzeby informacyjne pracowników:
 Potrzeba…
… – specjalna linia telefoniczna dla pracowników, na stałe lub czasowo
Techniki pisemne:
o Czasopisma zakładowe i biuletyny – pełnią funkcję: informacyjną, integracyjną, motywacyjną, budującą
wizerunek, rozrywkową
o Poczta elektroniczna - usługa internetowa, która służy do przekazywania krótkich wiadomości
o Raporty roczne dla personelu – zawierają te same informacje, które przedstawiane są w raportach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz