Zbigniew Czeluśniak

note /search

Finanse przedsiębiorstw - kilka wykładów

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1813
Wyświetleń: 3752

"1) zewnętrznych warunków gospodarowania – warunki te kreuje w pierwszym rzędzie państwo poprzez realizowaną politykę gospodarczą , a szczególnie poprzez ustanawianie podstawowych parametrów polityki makroekonomicznej, takich jak: stopy procentowe, kursy walut, podatki, cła, ewentualne ceny u...

Finanse przedsiębiorstw - pytania

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 2989
Wyświetleń: 10619

Pytania: 1. Wymień podstawowe akty prawne z którymi należy się zapoznać przy zakładaniu Firmy, 2. Wyjaśnij pojęcia: a. przedsiębiorca, b. przedsiębiorstwo, 3. Ze względu na jakie podstawowe kryteria możemy dokonać podziału przedsiębiorstw? 4. Jakie podstawowe rodzaje spółek wyodrębni kod...