Zastosowanie metody biograficznej w socjologi - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zastosowanie metody biograficznej w socjologi - opracowanie  - strona 1 Zastosowanie metody biograficznej w socjologi - opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

Metoda biograficzna i jej zastosowanie w socjologii Metoda biograficzna: jako metoda badania dokumentów osobistych
jako metoda badania historii życiowych
Dokumenty osobiste: szeroka definicja - wszelkie dokumenty zawierające projekcje stanów umysłu jakiejś osoby a więc nie tylko autobiografie czy pamiętniki ale także listy czy dosłowne zapisy wywiadów.
Wąska definicja - pisemne wypowiedzi które relacjonują udział piszącego w pewnej sytuacji społecznej zawierają również osobisty pogląd autora na tę sytuację a także opis przebiegu zdarzeń i zachowań piszącego.
W definicji dokumentów osobistych akcentuje się znaczenie dokumentów osobistych do poznania postaw psychicznych motywacji wypowiadających się osób. Dokumenty osobiste dają możliwość poznania cudzych przeżyć osobistych.
Metoda biograficzna jako metoda badania dokumentów osobistych posiada założenia ontologiczne i metodologiczne. Koncepcję wyrażoną w :Chłopie polskim…” rozwinięto o współczynnik humanistyczny . Koncepcja tegoż współczynnika nakazuje ujmować zjawiska społeczne jako przedmioty, których istotnym składnikiem jest znaczenie jakie nadają im ludzie których doświadczają. Koncepcja współczynnika humanistycznego Nakazuje ujmować zjawiska społeczne jako przedmioty, których istotnym składnikiem jest znaczenie jakie nadają im ludzie którzy ich doświadczają: „Przedmioty świata kultury istnieją tylko w doświadczeniach, a poza nimi tracą ważność. Cała rzeczywistość społeczna jest kompleksem subiektywnych postaw, dążeń i wartości”. Dokumenty osobiste zawierają 2 rodzaje wypowiedzi: sądy o faktach - wyrażają obserwacje i uogólnienia autora dokumentu (zgodnie z założeniami ontologicznymi socjologa, one go nie interesują); wypowiedzi wyrażające dążności i cechy autora dokumentu - w myśl założeń ontologicznych, są aktami społecznymi i powinny być poddane analizie;
dyrektywy metodologiczne nakazują badać znaczenie, jakie ludzie przypisują zdarzeniom i przedmiotom, oraz dążności jakie ludzie z nimi wiążą;
autor życiorysu jest częścią środowiska społecznego, a jego świadomość przez to środowisko ukształtowana, jest także jego częścią; zatem znając jego świadomość, postawy, dążenia - można odtworzyć to, co w jego środowisku jest najważniejsze; Zarzuty wobec metod biograficznych: rzeczywistość społeczna nie jest subiektywnym wytworem ludzi a zatem nie jest to jedyny materiał który powinien być poddany analizie. na ogół techniki zdobywania materiałów nie pozwalają na uzyskanie materiałów reprezentatywnych statystycznie.
rezultaty analiz prowadzonych w oparciu o dokumenty osobiste nie podlegają intersubiektywnej kontroli.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz