Zasady wyborów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wyborów-opracowanie - strona 1 Zasady wyborów-opracowanie - strona 2 Zasady wyborów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY WYBORÓW
SPOSÓB GŁOSOWANIA
bezpośrednie
powszechne
równe
tajne
SPOSÓB USTALANIA WYNIKÓW
większościowe
proporcjonalne
proporcjonalno-więkoszściowe (mieszane)
ZASADA POWSZECHNOŚCI
Każdy obywatel, który spełni prawem przewidywane warunki ma:
czynne prawo wyborcze - może wybierać bierne prawo wyborcze - może kandydować
Obywatel - wyjątki - Finlandia, Portugalia, UE
Finowie i Portugalczycy - obywatele krajów, w których Finowie/Portugalczycy otrzymają prawa wyborcze, mają prawo wyborcze w Finlandii/Portugalii.
UE - każdy obywatel Unii ma prawa wyborcze w krajach należących do Unii - musi mieć obywatelstwo kraju członkowskiego, przebywać w tym kraju, warunki tubylców.
PRZEWIDZIANE WARUNKI
określony wiek
~ czynne prawo wyborcze od 18 roku życia, w Belgii 21
~ bierne prawo wyborcze 3-5 lat więcej
Kolumbia - czynne prawo wyborcze od 16 lat, dziewczyna, która wyszła za mąż w wieku 15 lat może iść do wyborów.
Rada Seniorów Japonii - czynne prawo wyborcze od 55 roku życia, bierne - od 75.
pełnia praw publicznych - nie można być ubezwłasnowolnionym
YUS DOMICILI - cenzus zamieszkiwania, trzeba gdzieś mieszkać, żeby móc głosować
kiedyś cenzus płci
1891 - Nowa Zelandia, kobiety mają prawa wyborcze
1946 - Francuski
1971 - Szwajcarki
1974 - Portugalki
cenzus majątkowy - w XIX w. Kto nie płacił podatków, nie miał prawa wyborczego
cenzus rasowy - w USA zniesiony w latach 60. XIX w., faktycznie obowiązywał dłuzej
cenzus wykształcenia - w USA do lat 60. XX wieku
ZASADA RÓWNOŚCI
każdy wyborca ma taką samą liczbę głosów
głos każdego wyborcy znaczy tyle samo
system pluralnego głosowania naruszał tę zasadę, Anglik, który miał 11 dzieci głosował za siebie, z tytułu posiadania żony i córek, za synów i ew. z tytułu posiadania ich żon
1 raz - w miejscu zamieszkania
2 raz - w miejscu pracy
3 raz - w pubie
4 raz - na polu golfowym
SYSTEM KURIALNY - Prusy, Węgry - do końca XVIII w. Społeczeństwo Prusaków podzielone na trzy nierówne kurie:
1 - nie płacili podatków - 82,5 %


(…)

….
GERMANDERKA
Manewrowanie granicami okręgów wyborczych tak, żeby wynik wyborów był korzystny dla partii, która zmienia te granice.
Nazwa wzięła się od gubernatora Germandego - 1863.
1987 - wybory w Polsce, zastosowano system germanderki, obawiano się, że będzie małe uczestnictwo w wyborach. Połączono Ursus z Ochotą, żeby zwiększyć frekwencję.
SPOSOBY USTALANIA WYNIKÓW WYBORÓW
WYBORY PROPORCJONALNE
Przed II…
… podatki - 3 %
Niezmienianie granic okręgów wyborczych - naruszanie równości prawa wyborczego.
Co 15 lat zmienia się granice okręgów wyborczych.
TAJNOŚĆ WYBORÓW
AKT WYBORCZY - jest tajny
Libia - tajność jest naruszana - głosowanie na oczach komisji.
BEZPOŚREDNIOŚĆ WYBORÓW
AKT WYBORCZY - jest jedną z niewielu czynności prawnych, których dokonuje się samodzielnie.
W Polsce są trzy takie akty:
akt wyborczy…
… przy konkretnym nazwisku. Wchodzą ci, którzy mają najwięcej głosów.  okręgi wyborcze są wielomandatowe
z danego okręgu wyborczego można wybrać więcej niż jedną osobę


testament
adopcja dziecka
Szwajcaria - możliwe jest tradycyjne głosowanie, ale 90 % głosuje przez pocztę. PRZYMUS WYBORCZY
Są kraje, w których obowiązuje przymus wyborczy: Belgia, Holandia, Turcja, Australia.
Jeżeli ktoś nie pójdzie do wyborów, płaci karę 200 dolarów, następuje też konfiskata paszportu do następnych wyborów.
Belgia - pomimo kary 80 euro, tylko 40-50 % Belgów bierze udział w wyborach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz