Zasady rekrutacji na studia II stopnia- stosunki międzynarodowe- Uniwersytet Wrocławski

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady rekrutacji na studia II stopnia- stosunki międzynarodowe- Uniwersytet Wrocławski - strona 1

Fragment notatki:

Studia II stopnia
Notatka to zasady rekrutacji na studia uzupełniające magisterskie na kierunek stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim.

Notatka to zasady rekrutacji na studia uzupełniające magisterskie na kierunek stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim.
Kandydat powinien spełnić dwa, następujące warunki:
1. Posiadać dyplom licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych lub bezpieczeństwa narodowego lub dyplom licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni publicznych i niepublicznych.
2. Zdać egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
W toku egzaminu kandydat losuje jedno z 20 pytań podanych wcześniej do wiadomości kandydatom na stronach internetowych Instytutu. Losowane pytanie odnosić się będzie do jednej z książkowych pozycji egzaminacyjnych, uprzednio ogłoszonych przez Instytut Studiów Międzynarodowych. Liczba pozycji książkowych wymaganych na egzaminie wynosi 10 (obejmuje problematykę przedmiotów kierunkowych, podstawowych oraz ścieżkowych realizowanych na kierunku stosunki międzynarodowe na studiach I stopnia). Odpowiedź oceniana jest w oparciu o skalę ocen obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim. Egzamin uważa się za zdany, gdy kandydat uzyska minimum ocenę dostateczną.
Kandydaci przyjmowani są w oparciu o miejsce na liście rankingowej. O miejscu na liście rankingowej zadecyduje średnia z:
oceny na dyplomie licencjackim w zakresie stosunków międzynarodowych lub dyplomie licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni publicznych i niepublicznych oraz
oceny uzyskanej na egzaminie wstępnym.
W przypadku takiej samej średniej z oceny na dyplomie oraz egzaminie wstępnym, decyduje wyższa ocena uzyskana na egzaminie wstępnym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz