zasady metod aktywizujących - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zasady metod aktywizujących  - omówienie - strona 1 zasady metod aktywizujących  - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Omówić zasady metod aktywizujących i interaktywnych (podać ich przykłady), korzyści i ograniczenia w ich stosowaniu.
Metody aktywizujące. Istotą metod aktywizujących jest:
Przeniesienie akcentu z procesu nauczania na proces uczenia się
Uwzględnienie emocjonalnego aspektu tego procesu
Stwarzanie uczącym się przestrzeni do samodzielnego myślenia i działania
Zasady:
Podmiotowość - uczestnicy są podmiotem w procesie uczenia się,
indywidualne potrzeby (permanentna diagnoza) - uczestnicy uczą się tego, co służy uzupełnianiu ich indywidualnych deficytów wiedzy umiejętności, odczuwanych jako indywidualne potrzeby rozwojowe, kontrakt (negocjacje) - treść i forma uczenia się jest ustalona w formie kontraktu wypracowanego przez nauczyciela i uczących się w trybie negocjacji. Kontrakt może ulegać zmianom uwzględniającym stan aktualnych potrzeb uczestników.
odpowiedzialność (wpływ) - uczestnicy biorą odpowiedzialność za treść, formę oraz efekty uczenia się, wywierając aktywny wpływ na wszystko, co dzieje się w grupie, przez doraźne wyrażanie potrzeb i modyfikowanie kontraktu,
komunikacja (informacja zwrotna) - członkowie grupy wywierają wpływ na decyzje ich dotyczące poprzez utrzymanie stałej, wielostronnej komunikacji, odnoszącej się zarówno do własnych potrzeb, jak też treści i formy aktywności grupy oraz rzeczywistych efektów podejmowanych działań i wzajemnych relacji ( informacje zwrotne),
doświadczenie - uczenie jest efektem doświadczenia zarówno bieżącego, jak też analizy i porządkowania doświadczenia przeszłego oraz integracji i konceptualizacji całości dotychczasowego doświadczenia indywidualnego,
rola nauczyciela (prowadzącego zajęcia) - organizator procesu doświadczania, planujący wraz z grupą jej aktywność, koordynujący realizację wspólnego planu działania. Przykłady: Technika „Narysuj i napisz”: dziecko w swobodnym rysunku, a następnie jego krótkim opisie, wyraża siebie, swoje uczucia, spostrzeżenia i wyobrażenia oraz swój stosunek do otaczającego świata.
Zalety: łatwość wykonania w każdych warunkach, w tym w czasie zajęć szkolnych; nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowej pomocy; możliwość wykorzystania wyników do: planowania kolejnych zajęć, oceny postępów uczniów oraz ewaluacji działań edukacyjnych.
Ograniczenia: nie wiem Metoda projektów: polega na tym, że uczący się (w zespole lub indywidualnie) samodzielnie inicjują, planują, wykonują i oceniają określone zadanie. Zadaniem nauczyciela lub innej osoby prowadzącej zajęcia jest „dyskretna” opieka, tzn. tworzenie warunków do pracy uczących się, motywowanie ich, towarzyszenie im w realizacji zadania.


(…)

… prowadzącej zajęcia jest „dyskretna” opieka, tzn. tworzenie warunków do pracy uczących się, motywowanie ich, towarzyszenie im w realizacji zadania.
Zalety: możliwość aktywnego i twórczego poszukiwania rozwiązań, poczucia sprawstwa; lepszego zrozumienia siebie i otaczającego świata; rozwijanie inicjatywy, zdolności organizacyjnych; zdobycie określonej wiedzy i umiejętności.
Ograniczenia: czasochłonne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz