Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Filologia germańska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Filologia germańska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. - strona 1

Fragment notatki:

Studia II stopnia
Notatka zawiera wymagania kwalifikacyjne na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Plik ten pochodzi z rekrutacji na kierunek filologia germańska.

Filologia, filologia germańska, stacjonarne drugiego stopnia
Zasady kwalifikacji
O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny oraz prezentują znajomość języka niemieckiego minimum na poziomie C1 (potwierdzoną certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej). Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim.
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza:
-  predyspozycje i zainteresowania filologiczne;
-  zainteresowanie i wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego.
Ponadto kandydaci muszą wykazać się dojrzałością intelektualną w prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów.
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana. Punktacja wygląda następująco:
-  za predyspozycje i zainteresowania filologiczne: 10 punktów;
-  za zainteresowanie i wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego: 10 punktów;
-  za dojrzałość intelektualną w prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów: 10 punktów.
Łącznie 30 punktów.
 
Instytut Germanistyki zastrzega sobie prawo wprowadzenia progu punktowego po sporządzeniu listy rankingowej. Oznacza to, że osobom, które uzyskają niską liczbę punktów - 18 punktów i mniej, mogą zostać zaproponowane studia niestacjonarne (zaoczne).
 
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym
Limit miejsc: 10
Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku niemieckim)
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana. Punktacja wygląda następująco:
-  za predyspozycje i zainteresowania filologiczne: 10 punktów;
-  za zainteresowanie i wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego: 10 punktów;
-  za dojrzałość intelektualną w prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów: 10 punktów.
Łącznie 30 punktów.
Terminy egzaminów
Rozmowy kwalifikacyjne, zarówno dla kandydatów z dyplomem polskim jak i zagranicznym, odbędą się w terminie 16 - 17 lipca 2012 roku, od godz. 10:00.
Miejsce ogłoszenia wyników
Termin ogłoszenia wyników: 23 lipca 2012r., godz.: 8:00
Dodatkowe dokumenty
Kandydaci zobowiązani są złożyć wymagane dokumenty w dniach 11 - 13 lipca 2012r., w sekretariacie Instytutu Germanistyki, ul. Browarna 8/10, 00-311 Warszawa
Dodatkowe informacje
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, zostanie otwarta II tura rejestracji w dniach: 1 - 16 września 2012r. Rozmowy odbędą się w dniach 19 - 20 września 2012r, od godz. 10:00. Ogłoszenie wyników: 24 września 2012r., godz. 8:00
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz