Zasady doboru grzejników wg mocy i powierzchni ogrzewalnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3199
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady doboru grzejników wg mocy i powierzchni ogrzewalnej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zasady doboru grzejników wg mocy i powierzchni ogrzewalnej.
Grzejnik dobiera się tak, aby jego moc dla założonych temperatur czynnika grzejnego (tz/tp) i temperatury obliczeniowej pomieszczenia, była równa lub większa wyznaczonej Qgrz (wydajność cieplną grzejnika) określonej wg wzoru:
Qgrz = (Qpom - Qpp - Qp)bT bU bp bo bs Qpom - obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia, Qpp - wydajność cieplna „pionopiętra” w pomieszczeniu (w przypadku braku pionu instalacji c.o. w pomieszczeniu lub jego izolacji cieplnej wartość równa 0), Qp - wydajność cieplna innych źródeł ciepła (np. innych niż pion nieizolowanych przewodów instalacji c.o.), W
bT - współczynnik poprawkowy uwzględniający wyposażenie grzejnika w zawór termostatyczny (1 lub 1,15)
bU - współczynnik poprawkowy uwzględniający miejsce usytuowania grzejnika (1,0 - grzejnik umieszczony pod oknem lub na ścianie zewnętrznej pomieszczenia nad posadzką, 1,1 - grzejnik umieszczony na ścianie wewnętrznej pomieszczenia lub umieszczony pod stropem, 1,2 - grzejnik umieszczony na ścianie wewnętrznej pod stropem)
bp - współczynnik poprawkowy uwzględniający sposób podłączenia grzejnika (1,0-2,2)
bo - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ osłonięcia grzejnika lub umieszczenia we wnęce (0,9-1,7)
bs - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ schłodzenia wody w nieizolowanych przewodach instalacji.
Niektórzy producenci podają tzw. normatywne wydajności cieplne grzejników, które są charakterystyką cieplną dla tzw. warunków normalnych (tz/tp = 90/70 ti = 20) lub
(tz/tp = 70/50 ti = 20) oraz współczynniki korekcyjne „f” dla innych temperatur obliczeniowych. Należy wówczas dobrać grzejnik na moc wyznaczoną wg wzoru: Qn = Qgrz  f Przy dalszych obliczeniach instalacji c.o. należy pamiętać, że wydajność cieplna dobranego w ten sposób grzejnika nie będzie równa dobranej Qn, a będzie zbliżona do Qgrz W przypadku braku możliwości doboru grzejnika wg tabel, jego moc cieplną można określić z uproszczonego wzoru gdzie brana jest pod uwagę powierzchnia wymiany ciepła F:
Qg = ( k  F  Dt  e ) / b1 k - współczynnik wymiany ciepła F - powierzchnia wymiany ciepła (dla grzejników członowych F=nf , gdzie n jest liczbą członów, a f powierzchnią ogrzewalną jednego członu), m2,
Dt - średnia arytmetyczna różnica temperatur grzejnika i otoczenia Dt = (tz+tp)/2 - ti e - współczynnik korygujący nierównomierny rozkład temperatur na powierzchni grzejnika
b1 - współczynnik poprawkowy uwzględniający liczbę elementów grzejnika.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz