Zasadnicze elementy teorii produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasadnicze elementy teorii produkcji - strona 1 Zasadnicze elementy teorii produkcji - strona 2 Zasadnicze elementy teorii produkcji - strona 3

Fragment notatki:

ZASADNICZE ELEMENTY TEORII PRODUKCJI
Ponieważ funkcje kosztów stanowią funkcje odwrotne w odniesieniu do funkcji produkcji uzasadnionym staje się nawiązanie do podstawowych elementów teorii produkcji
TEORIA PRODUKCJI
Czynniki produkcji determinują możliwe do uzyskania rozmiary produkcji (wielkość i struktura aparatu wytwórczego, rozmiary i struktury zatrudnienia, struktura maszynochłonności i pracochłonności poszczególnych wyrobów)
Zależność produkcji od zużycia czynników produkcji okreŚla się mianem FUNKCJI PRODUKCJI
P=F(x1, x2, x3,........,xn)
P- wielkość produkcji ujęta wartościowo
x1, x2, x3,........,xn- wielkość poniesionych nakładów poszczególnych czynników produkcji ujęta wartościowo
Ogólny charakter funkcji produkcji zależy od zależności techniczno-ekonom. przedsiębiorstwa Najczęściej wykorzystywana jest funkcja potęgowa Cooba Douglassa
Y=A*K*L
L- wielkość nakładu pracy
K- zaangażowany kapitał
A,,- parametry oszacowane na podstawie materiału statystycznego mierzące wpływ na wielkość produkcji majątku produkcyjnego (K) oraz pracy (L)
Ogół problemów technologicznych związanych z produkcja dóbr przyjęta rozpatrywać w dwojaki sposób
stosując prawo wydajności proporcjonalnej i nieproporcjonalnej
wykorzystując krzywe jednakowego produktu
ad 1)
W analizie funkcji produkcji zakładamy że kolejnym nakładem zmiennych czynników wytwórczych towarzysza nieproporcjonalne zmiany przyrostu produkcji
Założoną prawidłowość nazwano PRAWEM NIEPROPORCJONALNYCH PRZYCHODÓW (WYDAJNOŚCI)
„Zwiększanie nakładów niektórych czynników wytwórczych niezbędnych do produkcji danego dobra przy pozostawieniu pozostałych czynników w ilości niezmienionej powoduje początkowo więcej niż proporcjonalny wzrost produktu. Następnie wzrost produktu jest proporcjonalny i wreszcie mniej niż proporcjonalny w stosunku do nakładu czynników zmiennych. Kiedy wysokość nakładów przekroczy określoną granicę absolutną ilość otrzymanego produktu znacznie się zmniejsza”
Prawo to działa w warunkach statycznych w krótkich okresach (stała technika oraz stałe zdolności produkcyjne czynników stałych)
W teorii jest możliwe badanie zmian w efekcie produkcyjnym wskutek zmian danego zmiennego czynnika produkcji przy założeniu ze nakład pozostałych czynników zmiennych jest stały
W praktyce natomiast zwiększenie produkcji wymaga zwiększenia nakładów wszystkich zmiennych czynników produkcji w proporcji wynikającej ze stosowanej technologii wytwarzania

(…)

… (odcinek ER)
Przy wzroście produkcji z E do R fakt niezmienności czynnika stałego powoduje iż dalsze zwiększanie czynnika zmiennego wieże się z mniej niż proporcjonalnym przyrostem produkcji pozwalając na osiągniecie max produkcji M przy poziomie nakładów N
Przekroczony punkt R powoduje już absolutny spadek produkcji przy danym poziomie techniczno-organizacyjnym
Punkt E jest punktem przegięcia krzywej…
… wytwarzania
Oznacza to iż należy rozpatrywać zmiany włącznej produkcyjności czynników zmiennych w miarę zwiększanie się ich nakładów czyli rozpatrywać zależności pomiędzy ujętą wartościową wielkością produkcji i łączną wielkością nakładów zmiennych czynników wytwórczego także ujęta wartościowo Zależność taką nazywamy KRZYWĄ PRODUKCJI lub KRZYWĄ KNIGHTA
Krzywa ta ilustruje związek pomiędzy nakładami zmiennych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz