Zasada zachowania pędu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada zachowania pędu-opracowanie - strona 1 Zasada zachowania pędu-opracowanie - strona 2 Zasada zachowania pędu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pęd
Pędem ciała nazywamy iloczyn jego masy i jego prędkości. Pęd, podobnie jak prędkość, jest wielkością wektorową.


p  m v
v
m
Zgodnie z powyższą definicją jednostką pędu jest kilogram razy metr na sekundę: [1kg*m/1s]
Pędem całkowitym układu kilku ciał nazywamy sumę wektorową pędów poszczególnych ciał wchodzących w
skład układu.
pc  p1  p 2  p 3  ...


p2

p1


p c  p1  p 2

p1

p2
Układ nazywamy izolowanym jeśli nie może on w żaden możliwy sposób oddziaływać z otoczeniem. W
szczególności nie może w nim żadna siła pochodząca z poza układu. W praktyce, układy izolowane nie istnieją,
ale możemy za układ izolowany uznać na przykład układ, w którym wypadkowa sił zewnętrznych działających na
ciała wchodzące w skład układu jest równa zeru.
Zasada zachowania pędu
Zasada zachowania pędu mówi, że pęd całkowity układu izolowanego jest stały.

pc  const
Zasada zachowania pędu oznacza, że jeśli wyznaczymy pęd całkowity układu w pewnej chwili czasu, to w
każdej następnej chwili czasu pęd układu pozostaje niezmieniony. W szczególności, jeśli pęd całkowity jest
równy zeru to pozostaje on równy zeru.


p pocz  pkonc
PRZED
m1
v1
PO
zderzenie
niesprężyste
m2

v2
m1  m2


m1 v 1  m2v 2  m1  m2 v 3
pęd całkowity
przed zderzeniem
pęd całkowity
po zderzeniu
v3
W zderzeniu niesprężystym
ciała uczestniczące w zderzeniu
sklejają się w jedno ciało,
czemu towarzyszy wydzielenie
się ciepła. W takich
zderzeniach obowiązuje
zasada zachowania pędu
Energia
Energia jest wielkością skalarną charakteryzującą zdolność do wykonania pracy. Energia może przybierać różne
formy (np. energia mechaniczna, energia cieplna) . Jednostką energii jest dżul oznaczany symbolem [J].
Energia mechaniczna może przybierać dwie formy: energii kinetycznej lub energii potencjalnej.
Energia kinetyczna jest formą energii związaną z ruchem
(postępowym lub obrotowym). Ciało posiada energię
kinetyczną kiedy jest w ruchu. Jej wartość jest określona
jako połowa iloczynu masy ciała i kwadratu jego prędkości
postępowej.
Ek 
1
mv 2
2
Fakt, że ciało posiada energię kinetyczną oznacza, że może ono wykonać pracę, na przykład uderzając w inne
ciało powodując jego przemieszczenie lub nagrzanie. Jednocześnie jeśli chcemy nadać nieruchomemu ciału
pewną energię kinetyczną musimy wykonać pracę na nadanie mu prędkości. Związek pomiędzy pracą a energią
można zawrzeć w następującym sformułowaniu:
Zmiana energii kinetycznej ciała jest równa pracy wykonanej nad tym ciałem.
W 
1
1
2
mv 2 2  mv1
2
2
Energia potencjalna jest formą energii związaną z położeniem ciała. Ciało może posiadać zdolność do
wykonania pracy na przykład w związku ze swoim położeniem w polu grawitacyjnym Ziemi (grawitacyjna energia
potencjalna), lub z odkształceniem sprężyny (sprężysta energia potencjalna).
Grawitacyjna
energia potencjalna
m
E p  mgh
h
Sprężysta energia
potencjalna
Ep  0
Ep 
Ep  0
g – przyspieszenie ziemskie
1
kx 2
2
m
x
m
k – ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz