Zasada zachowania momentu pędu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada zachowania momentu pędu - strona 1 Zasada zachowania momentu pędu - strona 2 Zasada zachowania momentu pędu - strona 3

Fragment notatki:


III. Zasada zachowania momentu pędu    193.  Stolik  poziomy  obraca  się  z  prędkością  kątową   ω .  Na  środku  stolika  stoi  człowiek  i  trzyma  w wyciągniętych  rękach  w  odległości   l   od  osi  obrotu  dwa  ciężarki  o  masie   m   każdy.  Jak  zmieni  się  prędkość  obrotów  stolika,  gdy  człowiek  opuści  ręce?  Ile  razy  wzrośnie  energia  kinetyczna  układu?  Moment bezwładności stolika wraz z człowiekiem (bez ciężarków) wynosi  I .     Rozwiązanie:      194. Na poziomo wirującym pręcie o masie  M , przez środek którego przechodzi prostopadle do ziemi  oś, siedzi małpka o masie m. Pręt ma długość  l  i wiruje z prędkością kątową  ω 1. Jaka będzie prędkość  kątowa po przejściu małpki do środka?     Rozwiązanie:      195. Cienki drewniany pręt o długości  l  = 1,5 m i masie  m  = 10 kg został zawieszony pionowo i może  obracać się wokół nieruchomej osi, przechodzącej przez jego górny koniec. W pewnej chwili w środek  pręta  uderza  kula  o  masie   m 1  =  0,01  kg  lecąca  poziomo  z  prędkością   v 1  =  500  m/s  i po  uderzeniu  pozostaje w pręcie. Obliczyć wysokość, na jaką podniesie się koniec pręta po uderzeniu kuli. Przyjąć   g  = 10 m/s 2.     Rozwiązanie:      196.  Dwie  poziome  tarcze  wirują  wokół  pionowej  osi  przechodzącej  przez  ich  środek.  Momenty  bezwładności tarcz wynoszą  I 1 ,  I 2  a ich prędkości kątowe  ω 1  i  ω 2 . Po upadku tarczy górnej na dolną  obie tarcze (w wyniku działania sił tarcia) obracają się dalej jak jedno ciało. Wyznaczyć:   a) prędkość kątową tarcz po złączeniu;   b) pracę wykonaną przez siły tarcia.                                                       Rozwiązanie:    197.  Człowiek  stoi  na  osi  obrotowego  stolika  trzymając  pionowo  nad  głową  obracające  się  wokół  pionowej osi (za którą człowiek trzyma oburącz) z prędkością kątową  ω 0  koło rowerowe o momencie  bezwładności  I 0 . Wyznaczyć prędkość kątową  ω 1  ruchu obrotowego stolika po:   a) obróceniu przez człowieka koła o kąt 180o wokół poziomej osi,   b)  zahamowaniu  koła  przez  człowieka,  jeżeli  moment  bezwładności  człowieka  i  stolika  wynosi   I .                            Rozwiązanie:  Mg T a b mg 198.  Na  brzegu  poziomo  ustawionej  tarczy  o  momencie  bezwładności  

(…)

… można stosować prawo Hooke’a.
Rozwiązanie:
206. Beton o gęstości masy 2000 kg/m3 kruszy się, gdy jest poddany naprężeniom większym
od 20 mln N/m2. Jaką jest maksymalna wysokość słupa betonowego o przekroju poprzecznym A?
Rozwiązanie:
207. Moduł objętościowej ściśliwości B =  [naprężenie (lub ciśnienie)]/[V/V0], gdzie V = V  V0,
V  objętość ciała poddanego naprężeniu (ciśnieniu), V0  objętość ciała…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz