Zasada zachowania energii i pędu-zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada zachowania energii i pędu-zadania - strona 1 Zasada zachowania energii i pędu-zadania - strona 2 Zasada zachowania energii i pędu-zadania - strona 3

Fragment notatki:

1. Sanki zsuwają się ze szczytu toru o długości l pochylonego pod kątem α do poziomu, a
następnie wjeżdżają na tor prosty. Wzdłuż całego toru działa na sanki siła tarcia.
Współczynnik tarcia na torze pochyłym wynosi µ1, zaś na torze prostym µ2. Obliczyć jaką
drogę s przebędą sanki po torze prostym.
2. Kulka o masie M, znajdująca się na końcu mogącego się obracać cienkiego pręta o
długości l (masę pręta pomijamy), została wychylona o 180o ze swego najniższego położenia.
Spadając kulka zderza się w najniższym położeniu z kulką plastelinową o masie m. Na jaką
wysokość wzniosą się obie kulki po zderzeniu i połączeniu ? W obliczeniach przyjąć , że l
jest dużo większe niż rozmiary mas M i m.
3. Na szczycie gładkiej kuli o promieniu R położono monetę , której nadano prędkość początkową w kierunku poziomym o wartości 0. W którym miejscu, licząc od wierzchołka
kuli, moneta oderwie się od niej (moneta zsuwa się bez tarcia)? Przyspieszenie ziemskie jest
równe g.
4. Dwie kule o masach m1 i m2, poruszające się z taką samą prędkością v zderzają się
centralnie. Zderzenie jest doskonale sprężyste. Podaj warunki, jakie muszą być spełnione,
aby: a) pierwsza kula zatrzymała się ; b) druga kula zatrzymała się ; c) nastąpiła zmiana
zwrotu prędkości każdej z kul.
5. Znaleźć moc wodospadu Niagara, jeżeli jego wysokość h = 50m, a średni przepływ wody
V = 5900 m3 /s. Gęstość wody ρ = 1000 kg/m3 , a przyspieszenie ziemskie g = 10 m/s2 .
6. Kulka o masie m uderza w wahadło fizyczne o masie M i pozostaje w nim. Jaka część
energii kulki zamieni się na ciepło?
7. Kulka o masie m lecąca poziomo, uderza w powierzchnię klina o masie M leżącego na
poziomej płaszczyźnie tak, że odskakuje pionowo w górę na wysokość h. Zakładając, że
zderzenie jest doskonale sprężyste, znaleźć prędkość , jaką uzyskał klin tuż po zderzeniu.
Przyspieszenie ziemskie jest równe g.
8. Piłeczkę pingpongową o promieniu r = 15 mm i masie m = 5 g zanurzono w wodzie na
głębokość h = 30 cm. Kiedy puszczono tę piłeczkę , wyskoczyła ona z wody na wysokość h1
= 10 cm. Jaka ilość ciepła wydzieliła się w wyniku działania sił tarcia? Gęstość wody ρ =
1000 kg/m3 . Przyjąć g = 10 m/s2 .
9. Dwie kule o masach m1 = 0,2 kg i m2 = 0,8 kg zawieszone na dwóch równoległych
niciach o długości l = 2 m każda, stykają się ze sobą . Mniejsza kula zostaje odchylona o kąt
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz