Zasada równości wobec prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada równości wobec prawa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zasada równości wobec prawa.
Zasad równości została ogólnie zapisana w Konstytucji. Podstawowe wymiary równości to:
w sytuacji prawnej obywateli,
w możliwościach wpływania obywateli na proces sprawowania władzy politycznej,
w sytuacji ekonomicznej i szansach jej poprawienia.
Konstytucja określa:
zasadę równości wobec prawa,
zasadę równego traktowania wszystkich przez władze publiczne,
zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Po pierwsze zasada równości oznacza w tym samym stopniu równość wobec prawa (tzn. nakaz równego traktowania przez organy władzy publicznej w procesie stosowania prawa), co i równość w prawie (tzn. nakaz uwzględniania zasady równości przy kształtowaniu treści obowiązującego prawa).
Po drugie, zasada równości oznacza nakaz jednakowego traktowania podmiotów i sytuacji podobnych (identycznych), a wiec kryje się w niej nakaz równego traktowania podmiotów i sytuacji, które nie mają podobnego (identycznego) charakteru.
Po trzecie, zasad równości odnosi się do sytuacji prawnej adresata, i nie kryje się w niej zakaz istnienia faktycznych (socjalno-ekonomicznych) nierówności w społeczeństwie.
Po czwarte, zasada równości nie ma charakteru bezwzględnego, a wiec w pewnych sytuacjach pozwala na różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów podobnych.
Po piąte, zasad równości musi być rozpatrywana w ścisłym związku z zasadą sprawiedliwości społecznej.
Po szóste, zasada równości ma charakter uniwersalny, bo odnosi się do wszelkich dziedzin funkcjonowania społeczeństwa i do wszelkich zróżnicowań wprowadzanych przez prawo.
Konstytucja z 1997 r. dodatkowo zaznacza też kilka szczególnych aspektów zasady równości. Po pierwsze, oddzielnie formułuje zasadę równości kobiet i mężczyzn, nieco dokładniej określają istotę tej równości. Po drugie wprowadza zasadę równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych. Po trzecie, oddzielnie formułuje zasadę równości prawa wyborczego, co wynika ze związku tej zasady z regulacjami prawa wyborczego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz