Zarządzanie - wykład 9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - wykład 9 - strona 1 Zarządzanie - wykład 9 - strona 2 Zarządzanie - wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie Dr inż. Marian Molasy
4.23, B-4
Zaliczenie - kolokwium pisemne (50%)
Griffin R.W. - 'Podstawy zarządzania organizacjami' PWN 1996
'Zarządzanie, teoria i praktyka', red. A., K. Koźmiński PWN 2001
Lendzion J., Stankiewicz-Mróz A. - 'Wprowadzenie do organizacji i zarządzania' OE, 2005
Teoria organizacji i zarządzania
Prawo
Socjologia
Ekonomia
Psychologia
Prakseologia
Fizjologia i ergonomia
Matematyka
Teoria systemów i cybernetyka
Technika
Nauka o zarządzaniu organizacjami - teoria organizacji i zarządzania
Organizacje - złożone twory społeczno-techniczne. Całości społeczne złożone z ludzi, którzy podejmują działania, zmierzające do urzeczywistnienia swoich celów.
Część miękka organizacji, związana z cenami i zasobami ludzkimi.
Część twarda, związana ze strukturą i infrastrukturą organizacji.
Cechy organizacji Każda organizacja jest całością celową: Posiada jasno określony, uświadomiony sobie cel, swojego istnienia i działania
Składa się z części
Części te są ze sobą powiązane
Jedną z tych części jest człowiek
Wszystkie części współprzyczyniają się realizacji celu organizacji.
Ad. 1.
Cel - osiągnięcie czegoś, wyznaczonego przez siebie samego
Zadanie - wykonanie czegoś, wyznaczonego przez drugą osobę
Ad. 3.
Między częściami istnieją ściśle określone relacje
Ad. 4.
Człowiek jest warunkiem koniecznym i ale nie wystarczającym do istnienia organizacji.
Ad. 5
Nie można mówić o organizacji, jeśli choć jeden element nie spełnia swoich funkcji na drodze do osiągnięcia celu organizacji
Zasady funkcjonowania organizacji, obszry podstawowe:
Rodzaje organizacji
Ekonomiczne zasady funkcjonowania organizacji
Obszary organizacji
Procesy w organizacjach
Organizacja a otoczenie
1. ZASADA MAKSYMALNEGO EFEKTU
Maksymalizacja zysków, maksymalizacja efektu
2. ZASADA MINIMALNYCH NAKŁADÓW
Minimalizacja kosztów
Wewnątrz organizacji są tylko koszty, przychody pojawiają się na styku organizacji z otoczeniem.
1. i 2. zasady NIE WOLNO ŁĄCZYĆ!!
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz