Zarządzanie - wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - wykład 7 - strona 1 Zarządzanie - wykład 7 - strona 2 Zarządzanie - wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:


STRUKTURY SZTABOWE
Struktury te powstały wskutek połączenia struktury liniowej z funkcjonalną. (celem jest wyeliminowanie wad struktury funkcjonalnej)
STRUKTURA SZTABOWO LINIOWA
Kierownik naczelny
Kierownik A Kierownik B
W Y K O N A W C Y
Struktura sztabowo-liniowa Na rysunku widoczny jest ciąg komórek liniowych podporządkowanych kierownikowi naczelnemu i tworzących linię kierownik naczelny - kierownik (A, B - kierownik zakładu, wydziału) oraz ciąg komórek sztabowych wspomagających stosowne komórki liniowe.
Zalety - jednoznacznie określony, planowy podział pracy, kompetencji i odpowiedzialności, prostotę i przejrzystość konstrukcji, szybkość decyzji, zachowanie autorytetu kierownika.
Wady - brak precyzji w ustalaniu uprawnień i i odpowiedzialności jednostek sztabowych.
STRUKTURA WIELOZAKŁADOWA
Postępująca koncentracja kapitału prowadzi do powstania co raz większych przedsiębiorstw o dużej skali produkcji oraz zróżnicowanym asortymencie wyrobów. Stopniowo zwiększa się zakres funkcji realizowanych przez przedsiębiorstwo. Pojawiają się nowe rynki zbytu, a warunki funkcjonowania stają się co raz bardziej zamienne i trudne do przewidzenia. Rozwiązaniami które wychodzą naprzeciw, są struktury wielozakładowe, będące w praktyce zbiorem oddzielnych struktur funkcjonalnych względnie niezależnych od pozostałych.
FRAGMENT STRUKTURY WIELOZAKŁADOWEJ
Zarządzania
Wyrób A Wyrób B Wyrób C
Zaopatrzenie Produkcja Zbyt
FUNKCJE ZARZĄDZANIA
- planowanie
- organizowanie
- motywowanie
- kontrolowanie
Planowanie Organizowanie Kontrola
Motywowanie
PLANOWANIE
Planowanie jest najważniejszą funkcją zarządzania. Stanowi początek i podstawę wszelkich późniejszych działań.
Potrzeba planowania wzrasta ze względu na:
- zwiększoną złożoność technologii,
- co raz większą specjalizację,
- dłuższe wyprzedzanie w czasie,
- większe nakłady inwestycyjne,
- większa niepewność,
- większe rozmiary
Planowanie - proces ustanawiania celów oraz określania odpowiednich działań umożliwiających ich osiągnięcie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz