Zarządzanie strategiczne- wykład+ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2751
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne- wykład+ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Co jest w środku: analiza KCS, benchmarking, macierz McKinseya, Macierz BCG, model łańcucha wartości , macierz Hofera , metoda SPACE, cykl życia organizacji , cykl życia produktu, analiza Swot. Jakie tajemnice kryje jeszcze ta notatka: potencjał strategiczny, podział rodzajowy zasobów, analiza KCS, lista KCS, główne strefy i strategie podstawowe im odpowiadające macierzy, macierz BCG, Dojne Krowy= żywiciele( lewy dolny), funkcje analizy łańcucha wartości, macierz Hofera, metoda SPACE, kwantyfikacja, cykl życia organizacji dojrzałości, słabe strony organizacji

Potencjał strategiczny to w organizacji odpowiednio dobrane zasoby, umiejętności i zdolności organizacji. To podstawa kreowania przewagi konkurencyjnej. Wyróżniamy analizę potencjału zasobów i konkurentów.
Podział rodzajowy zasobów: ludzkie ( umiejętności , dośw.), finansowe ( źródła i struktura kapitału), rzeczowe ( infrastruktura przeds. Np. maszyny), informacyjne ( patenty, technologie, procedury)
Podział materialny: materialne ( finansowe i rzeczowe), niematerialne ( ludzkie, inf)
Analiza KCS- ma charakter generalnej oceny organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa, służy do analizy zasobów oraz umiejętności analizowanego przedsiębiorstwa; wskazuje, które z potencjalnych KCS są mocnymi stronami badanej firmy, a które są jej słabościami.
Lista KCS jest różna w różnych sektorach i zmienia sie z upływem czasu. Lista KCS zawiera kryteria najważniejsze ale nie wystarczające do uzyskania przewagi konkurencyjnej i pokazuje kierownictwu firmy, na jakich obszarach i problemach powinno skupić swoja uwagę.
Lista przykładowych grup kryteriów oceny przedsiębiorstwa: pozycja na rynku (udział procentowy w rynku, dynamika udziału rynku), pozycja w dziedzinie kosztów (wielkość kosztu jednostkowego, relacja KZ i KS), image firmy i jej obecność na rynku (znajomość klientów i ich opinii, znajomość firmy i jej wyrobów), umiejętności techniczne i poziom technologii ( ocena jakości produktów, kosztu jednostkowego oraz stanu technicznego przeds.), rentowność i potencjał finansowy ( analiza cyklu życia produktów, krytyczna ocena istniejącego i przyszłego portfela prod.), poziom organizacji i zarządzania (sprawność systemu inf., dyscyplina i wydajność pracy)
Wybór odpowiednich KCS dla danego przedsiębiorstwa uwarunkowany jest fazami życia sektora. Faza narodzin- technologia, faza rozwoju- zakorzenienie na rynku, faza dojrzałości- produktywność, faza schyłku- koszty.
Procedura analizy KCS: # należy wybrać czynniki, które w analizowanym sektorze rozstrzygają o sukcesie przedsiębiorstwa.
# nadanie każdemu z czynników wagę od 1-3 (1 mniej ważny, 3-bardzo ważny);
# zbadanie, czy w analizowanym przedsiębiorstwie każdy z kluczo­wych czynników sukcesu jest słabą, czy mocną stroną, i wyrażenia tej oceny w sposób liczbowy(1-poziom slaby KCS; 5-poziom wyróżniający się KCS).Mocne str=5,4; słabe=1,2.
# pomnożyć wartość czynników przez wagi i zsumować;
# porównanie sumy ważonych ocen dla badanej firmy z oceną maksymalną i (lub) z ocenami innych przedsiębiorstw z grupy strategicznej lub sektora;
# wskazać informacje potrzebne do budowy strategii konkurencyjnej
Zalety metody:
# pozwala uporządkować wiedzę na temat badanego przedsiębiorstwa i wyrazić ją za pomocą konkretnych wartości liczbowych,
# pozwala na precyzyjne oznaczenie pozycji każdego przedsiębiorstwa w sektorze,

(…)

Boston Consulting Group, która jako pierwsza zastosowała to narzędzie w 1969 roku.
Metoda pozwala na ocenę możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa i określenie jej pozycji strategicznej. Dzięki zastosowaniu tej metody przedsiębiorstwo może ustalić, które towary (domeny) powinny zostać wycofane z asortymentu, a które powinny przynieść większy zysk w przyszłości.
Macierz BCG to czteropolowa tablica…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz