Zarządzanie - polscy uczeni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - polscy uczeni - strona 1 Zarządzanie - polscy uczeni - strona 2 Zarządzanie - polscy uczeni - strona 3

Fragment notatki:

Funkcja kontroli w zarządzaniu wg Adamieckiego: kontrola powinna być dokładna, wystarczająca, nieustanna, niezwłoczna i zrównoważona. Stanisław Bieńkowski (1882 - 1958) - ukończył wydział mechaniczny politechniki w Charlottenburgu w Niemczech w 1906 r. Był silnie związany z przedsiębiorstwami niemieckimi. Wprowadził system premiowania nastawiony na wzrost wydajności pracy. Uzyskał tytuł doktora dzięki pracy „Wpływ czynników zewnętrznych na kształtowanie wydajności pracy". W 1911 objął w banku we Lwowie referat uprzemysłowienia w Galicji, gdzie oceniał zdolność kredytową przedsiębiorstw. Nadzorował zakłady w Galicji finansowane przez jego bank. W ciągu dwóch lat opracował różne ekspertyzy dla stu kilkudziesięciu zakładów. Wyprowadza wnioski porównawcze z przemysłem niemieckim. Przeprowadził restrukturyzację kilkudziesięciu przedsiębiorstw. Był autorem systemów innowacyjnych i prekursorem zasad udziału w zyskach przedsiębiorstwa. Praca habilitacyjna - „Organizacja i zarządzanie zakładu przemysłowego". Później został kierownikiem katedry organizacji i kierowania zarządem przedsiębiorstw przemysłowych w Akademii Handlowej w Krakowie oraz re

(…)

… i prekursorem zasad udziału w zyskach przedsiębiorstwa. Praca habilitacyjna - „Organizacja i zarządzanie zakładu przemysłowego". Później został kierownikiem katedry organizacji i kierowania zarządem przedsiębiorstw przemysłowych w Akademii Handlowej w Krakowie oraz redaktorem naczelnym „Przeglądu Organizacji".

Piotr Drzewiecki (1865 - 1944) - inżynier absolwent Instytutu technologicznego w Petersburgu - pierwszy prezydent Warszawy. Był prekursorem wiedzy o gospodarowaniu i prezesem zarządu towarzystwa Liga Pracy - propagującego wzrost wydajności pracy i rozpowszechniającego metody naukowej organizacji pracy. Walczył z biurokratyzmem. Był od 1912 r prezesem Polskiego Banku Komunalnego oraz członkiem polsko - francuskiego towarzystwa budowy samolotów i samochodów.

Edwin Hauswald (1868 - 1942) - profesor Politechniki Lwowskiej, autor wniosku o wdrożenie do programu nauczania przedmiotu organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Poruszał problematykę systemu wynagradzania według zasad racjonalności i oszczędności.

1. Racjonalna org. i zarządzanie przedsiębiorstwem.

2. Problematyka płac.

3. Koszty zarządu.

4. Teoria produktywizmu.

Prace dotyczące czynnika ludzkiego w zarządzaniu. Wskazywał silną rolę…

… obserwacyjnego po dokładnym zestawieniu i uporządkowaniu.

4. klasyfikacji - polega na systematycznym zestawieniu warunków i wyników zjawisk według ich ważności i wzajemnego związku

5. mierzenia - zakłada przeprowadzenie dokładnych pomiarów badanego przedmiotu zamiast ocen przybliżonych

Aleksander Rothart (1870 - ) - politechnika w Darmstadt, „Operatywne planowanie produkcji" - praca dyplomowa. W europie…

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz