Zarządzanie inwestycjami - kapitał

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie inwestycjami - kapitał - strona 1 Zarządzanie inwestycjami - kapitał - strona 2

Fragment notatki:

Dziworska. Notatka składa się z 2 stron.
Zasada inwestycji kapitału, inwestycje rzeczowe typu Greenfield (od podstaw)
Np. hala sportowa[Sopot - Gd]
??!! Gdzie korzyści społeczne mają znaczenie??!!
Inwestycje komercyjne
Inwestycje rzeczowe wydatki, nakierowane na rozwój, w aspekcie ich roli, wzrostu aktyw; maksymalizacja wartości rynkowej[ do kierowania wart.] Są bardzo trudne ponieważ:
Bardzo kapitałochłonne( na długi okres czasu); kapitał jest „zamrożony” na czas np.: budowy inwestycji; „odłożenie korzyści”
Ogromne ryzyko np.: nabycia akcji, podejmowane dzisiaj decyduje na wiele lat! Odpowiedzialność: organizacja ludzi promocja rynku, podpisy, zobowiązania itp.
„Czy tego oczekują akcjonariusze?” a oni oczekują ZYSKÓW, DYWIDEND I WZROSTU WARTOŚCI FIRMY.
!!DZIAŁAMY ABY STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU BYŁA JAK NAJWIĘKSZA!!
3 warunki poprawności w zarządzaniu inwestycjami:
dynamiczne podejście, ujęcie wpływów i wydatków( czas !)
PIENIĄDZ MA ZMIENNA WARTOŚĆ W CZASIE uwzględnienie ryzyka
przewidzenie, umiejętność, wycena oczekiwanej stopy zwrotu, WYZNACZENIE STOPY DYSKONTOWANEJ
wymogi menedżerskie Autoryzacja jest kosztem bezgotówkowym cashflow( gotówka netto), papierów a nie $(gotówki)
Podejście kasowe wpływa w sposób dodatni nie ujemny, nie jest kosztem
◄Kasowe a memoriałowe►
Koszty i przychody wedle faktur
a nie należności $, przepływów
Analiza :
strumienie wydatków at, Mo strumienie wpływów et, Rn(wert. Rezygnacyjna)
ich kumulacja = nadwyżka finansowa Ut(cashflow) = et - at inflacja
ryzyko wpływ na wartość pieniądza!!
chęć uzyskania dochodu
obowiązek : każde decyzje długoterminowe efektywna, efekt stopy zwrotu P.F. DRUCKER( guru zarządzania;)) „ W biznesie należy starać się minimalizować ryzyko . ”
Z arządzanie ryzykiem roztropne zabezpieczenie ryzyka, poznanie, ocena, zabezpieczenie, monitorowanie ryzyka.
Minimalna stopa % zawiera: Stopę inflacji
Premię od zysku
Czystą stopę zysku realna stopa
S topy procentowe (interest rate) to przyrzeczone kontraktem stopy zwrotu(const) + stopy zwrotu z aktywów ryzykownych( nie przyrzeczonych)


(…)

…;)) „ W biznesie należy starać się minimalizować ryzyko. ”
Zarządzanie ryzykiem roztropne zabezpieczenie ryzyka, poznanie, ocena, zabezpieczenie, monitorowanie ryzyka.
Minimalna stopa % zawiera: Stopę inflacji
Premię od zysku
Czystą stopę zysku realna stopa
Stopy procentowe(interest rate) to przyrzeczone kontraktem stopy zwrotu(const) + stopy zwrotu z aktywów ryzykownych( nie przyrzeczonych)
POSTAWĄ WYCEN ST…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz