Zarządzanie i funkcje zarządzania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie i funkcje zarządzania - wykład - strona 1 Zarządzanie i funkcje zarządzania - wykład - strona 2 Zarządzanie i funkcje zarządzania - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie:
zestaw działań obejmujących:
planowanie
podejmowanie decyzji
organizowanie
przewodzenie tj. kierowanie ludźmi
skierowanych na zasoby organizacji:
ludzkie
finansowe
rzeczowe
informacyjne
i wykorzystywanych
z zamiarem osiągnięcia celów organizacji
w sposób sprawny i skuteczny
Sprawny - wykorzystuje zasoby mądrze i bez zbędnego marnotrawstwa
Skuteczny - działający z powodzeniem, przynoszącym zyski
Podstawowy cel zarządzania
Zapewnienie sprawnego i skutecznego osiągnięcia celów organizacji.
Menedżerem jest osoba, która:
planuje
podejmuje decyzję
organizuje
kieruje
kontroluje
wykorzystując zasoby
ludzkie
finansowe
rzeczowe
i informacyjne
Funkcje zarządzania
Zarządzanie obejmuje funkcje:
planowania
podejmowania decyzji
organizowania
przewodzenia
oraz kontrolowania
Planowanie
wyznaczanie celów, ramowych wytycznych
programów i sposobów postępowania w danej sytuacji
dla danego przedsiębiorstwa lub jego części
Organizowanie
stwarzanie przejrzystych jednostek zadaniowych
przyznanie im odpowiednich kompetencji
przyznanie im odpowiednich uprawnień dyspozycyjnych
pionowe i poziome ich powiązanie
Przewodzenie
kierowanie w węższym znaczeniu
motywowanie ludzi do działania
komunikowanie
Kontrolowanie
porównywanie celów wyznaczonych zadań z uzyskanymi wynikami
wszelkie odstępy należy badać
Z powyższego wynika że:
Ustalenie celów jest częścią planowania
Budowanie organizacji jest częścią organizowania
Motywowanie ludzi jest częścią przewodzenia
Obserwacja wyników należy do funkcji kontrolnej
Organizacje potrzebują do swojego funkcjonowania różnego rodzaju menedżerów.
Dzielimy ich wg pozycji (szczebli) oraz obszaru działania organizacji, w której działają.
Menedżerów możemy podzielić w zależności od szczebla w przedsiębiorstwie (organizacji):
TRZY szczeble podstawowe:
najwyższy
średni
pierwszej linii
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz