Zapotrzebowanie na ciepło - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapotrzebowanie na ciepło - omówienie  - strona 1 Zapotrzebowanie na ciepło - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO
Straty ciepła ogrzewanego pomieszczenia (zapotrzebowanie)- strumień ciepła jaki w war. oblicz. należy dostarczyć do pom. aby pokryć straty ciepła przez przenikanie przez przenikanie zew. i wew. danego pom., oraz ogrzać powietrze zew. doprowadzone do niego ze względów na spełnienie wymagań higienicznych. Straty ciepła ogrzewanego pomieszczeniaQ są sumą strat ciepła przez przenikanie Qp i strat ciepła na wentylację Qwo , określa się dla modelowego pom, które: 1.posiada jedną przegrodę chłodzącą 2.usytuowanie jest na pośredniej kond. bud. mieszkalnego 3.nie ma żadnych zysków od urządzeń ciepłej wody, przyrządzania posiłków, pracy urządzeń elektrycznych oświetlenia i ludziQ=Qp+Qwo [W] W przypadku gdy nie jest zachowany chociaż jeden z warunków należy obliczać rzeczywistą moc ciepła: Q=Qp(1+d1+d2)+Qw [W] Qp=∑UA(Ti-Te) d1-dodatek od strat ciepła przez przenikanie dla wyrównania wpływu niskiej temp. pow. przegród chłodzących pom.; d2-dodatek od strat ciepła przez przenikanie uwzględniający skutki nasłonecznienia przegród i pomieszczeń [W] Qwo=(0.34(Ti-Te)-9{lub 7})V [W] ,
V-kubatura pom; Ti - temperatura wewnętrzna pom; Te -temperatura zewnętrzna.
Zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji - uwzględnia zyski ciepła od ludzi, urządzeń elektrycznych, oświetlenia i przygotowania posiłków. Zyski te odnosi się do 1m3 kubatury ogrzewanych pomieszczeń przy założeniu jednej wymiany powietrza dla war. obliczeniowych. Wzór z (-7) odnosi się do pomieszczeń użytkowanych (mniej niż np. użyteczności publicznej) 12 h w ciągu doby i ta liczba oznacza zyski ciepła odniesione do 1m3 kubatury ogrzewanych pomieszczeń.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz