Zakres ważności zmiennych I-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 322
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres ważności zmiennych I-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zakres ważności zmiennych I zakres lokalny - zmienne zdefiniowane w ka˙zdym fragmencie programu ograniczonym { } , nie sa˛ inicjowane zakres pliku (globalny) - zmienne zdefiniowane poza wszystkimi funkcjami, sa˛ inicjowane zerami przykładowy kod ´zródłowy: 1 double glob ; / / zmienna g l o b a l n a 23 int main ( ) 4 { 5 int lokal ; / / zmienna l o k a l n a bloku f u n k c j i main 6 return 0 ; 7 } ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz