Zakład ubezpieczeń społecznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakład ubezpieczeń społecznych  - omówienie - strona 1 Zakład ubezpieczeń społecznych  - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
To podstawowy podmiot, który realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, przedstawiony w rozdziale 7 ustawy o systemie.
ZUS od czasu wejścia z życie nowej ustawy o systemie został wyposażony w osobowość prawną, a zatem jest państwową osobą prawną, co stanowi zasadniczą różnicę od czasów PRL - wówczas ZUS był traktowany jak wyspecjalizowana jednostka administracji budżetowej, a zatem był usytuowany w strukturze administracyjnej państwa . Skarb Państwa odpowiadał za zadania ZUS-u, a majątek i struktura ZUS-u miały charakter państwowy. Aktualnie ZUS jest państwową osobą prawną, dlatego że działa na podstawie:
- ustawy o systemie, bo ta go powołuje jako osobę prawną;
- statutu nadanego przez Ministra do spraw zabezpieczenia społecznego - czyli organu administracji państwowej; Statut na podstawie którego działa ZUS nadany jest przez organ zewnętrzny - to wskazuje, że mamy do czynienia z państwową osobą prawną , którą należy odróżnić od cywilnej osoby prawnej.
Aktualny ZUS jest następcą prawnym ZUS-u działającego do 1950r. a ten z kolei utworzony był na podstawie ustawy z 1934r. Aktualny ZUS jest także następcą Ubezpieczalni Społecznych i Funduszy Ubezpieczeniowych, które w tamtym czasie były powołane. Obecny ZUS może wystąpić do ww podmiotów o zwrot nieruchomości do nich należących.
Na gruncie ustawy o systemie ZUS przejął cały majątek będący w zarządzie ZUS-u należący dotąd do Skarbu Państwa. Nie można ogłosić upadłości ZUS-u, podobnie jak i innych osób powołanych na mocy ustawy o systemie. ZUS, KRUS i zarządzane przez nie fundusze są zaliczane do sektora finansów publicznych na podstawie „ustawy o finansach publicznych” publicznych 2005r.
W tej nowej ustawie wyróżnia się 3 sektory finansów publicznych:
1. rządowy
2. samorządowy
3. ubezpieczeń społecznych - i tu umieszczone są ZUS, KRUS i zarządzane przez nie fundusze ( po raz pierwszy wyod….. nie mogę rozczytać….. sektor);
Takie wyodrębnienie może wskazywać na zamiar państwa gromadzenia środków i wykorzystanie tych środków wyłącznie na cele z zakresu ubezpieczeń społecznych, co należy oceniać bardzo pozytywnie. Obecnie taka możliwość nie istnieje. Sektor ubezpieczeń społecznych jest raczej nie dofinansowany.
Nadzór nad działalnością ZUS sprawuje Minister ds. zabezpieczeń społecznych, a szczególny nadzór - sąd (art. 477 14 & 3 KPC ), który, jeżeli rozpoznając sprawę z zakresu ubezpieczeń społecznych ustalił niedopełnienie ustawowego obowiązku przez organ rentowy, to zobowiązany jest powiadomić o tym Ministra. Np. gdy organ rentowy mimo obowiązku wydania decyzji milczy. W zakresie swojej działalności ZUS -u w obrębie administrowania ubezpieczeniami społecznymi ZUS-owi przysługują środki prawne właściwe organom administracji państwowej. W sprawach nieuregulowanych przez ustawę o systemie stosuje się odpowiedni przepisy KPC. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz