zajecia ze sprzetem 2013

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zajecia ze sprzetem 2013 - strona 1

Fragment notatki:


     Kraków 2013-02-26    Dzielimy się na 4 grupy:     Pierwsze dwa stanowiska :     oscyloskop (TDS1001B or TDS1002B), + generator sygnałowy (GWINSTEK GFG-3015):   1.  Kalibracja i testowanie oscyloskopowych sond napięciowych P2220  2.  Obserwacja  przebiegów  na  oscyloskopie  dla  ustawienia  sond  1:1  i  1:10  dla  różnych  impedancji źródła sygnału  3.  Podłączamy  generator  do  oscyloskopu  używając  wyjścia  generatora  o  impedancji  50 Ω. Studenci mają za zadanie ustawić na generatorze sygnał np. sinus 50Hz (1kHz,  50kHz)  o  amplitudzie  1V.  Następnie  ustawiają  offset  1V  i  mają  za  zadanie  odpowiedzieć na pytanie czemu przebieg przesuwa się o 2V na oscyloskopie.  4.  Obserwujemy  na  oscyloskopie  dowolny  przebieg  -  najlepiej  o  dużej  ilości  harmonicznych (modulacja amplitudy, przebieg prostokątny lub trójkątny). Następnie  obserwujemy wpływ zmiany podstawy czasu oscyloskopu na widmo FFT.   5.  Następnie doprowadzamy do przesunięcia sygnału w dziedzinie czasu w osi poziomej  tak,  aby  na  ekranie  oscyloskopu  nastąpiło  jego  ucięcie.  Obserwujemy  zmiany  w  widmie.   6.  Ćwiczenie  z  obsługi  wyzwalania:  można  pokazać  na  sygnale  AM  (wyzwalanie  poziomem - edge) i FM (pulse width)   •  Ustawiamy na generatorze sygnał z modulacją AM:  i.  ustawiamy układ wyzwalania (trigger) aby dobrze widzieć sygnał  ii.  obserwujemy widmo, mierzymy prążki (amplitudy i częstotliwości)  iii.  co się dzieje z widmem gdy sygnał "przesteruje" oscyloskop  iv.  mierzymy głębokość modulacji wykorzystując kursory  •  Ustawiamy na generatorze sygnał z modulacją FM  i.  ustawiamy układ wyzwalania (trigger) pulse-width  •  Opcjonalnie: obserwacja widma napięcia sieci zasilającej  7.  Obserwujemy  na  oscyloskopie  przebiegi  sinusoidalny,  trójkątny,  prostokątny,  z  modulacją  AM  i  FM.  Następnie  obserwujemy  widmo  sygnału  i  porównujemy  do  wyników  teoretycznych.  Obserwujemy  również  wpływ  zmiany  podstawy  czasu  oscyloskopu na widmo FFT.  8.  Zapis danych na USB Flash Drive – sprawdzamy czy zapisane dane są kompletne      Następne dwa stanowiska :    analizator widma - Hameg HM5014-2, generator sygnałowy:   1.  Omówienie budowy analizatora  2.  Zaprezentowanie  sond  z  zestawu  HZ540  i  HZ550  do  pomiaru  pola  (sondy  pola  bliskiego magnetyczne i elektryczne, anteny szerokopasmowe itp.)  3.  Jak odczytywać moc: dB i dBm, jak przeliczyć na dBmV i dB

(…)

… złącz i kabli
• czy analizator widma cierpi na problem aliasingu?
• czy generator sygnałowy można podłączyć do analizatora widma? Na co trzeba
zwrócić uwagę?
• Obsługa mostka RLC HM8118
Plik w którym znajdują się informacje o widmach podstawowych sygnałów
Rozwinięcia sygnałów w szereg Fouriera v0.3.pdf
Fourier_Series_Agilent.pdf
Spectrum Analysis and Fourier Series_Agilent.pdf

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz