Zadania dla studentów I roku Informatyki WEAiI Politechniki Świętokrzyskiej rok 2006/2007

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania dla studentów I roku Informatyki  WEAiI Politechniki Świętokrzyskiej rok 2006/2007 - strona 1

Fragment notatki:

Jej objętość to 3 strony zapisane w formacie doc. Zawiera wiele zagadek logicznych. Jest to materiał z ćwiczeń. Same pytania bez odpowiedzi. Wszystkie zadania skupione są wokół dwóch tematów mianowicie klasycznego rachunku zdań (KRZ) oraz rachunku kwantyfikatorów.

Zadania dla studentów I roku Informatyki WEAiI Politechniki Świętokrzyskiej, Rok 2006/2007
KLASYCZNY RACHUNEK ZDAŃ
Zad. 1. (źródło: Makara) Zapisz za pomocą zmiennych zdaniowych i sprawdź prawdziwość zdań
Jeżeli a jest liczba parzystą, to z faktu, że a nie jest liczbą parzystą wynika, że jest podzielne przez 4.
Jeżeli figura A ma sumę kątów równą, 360 lub figura A ma cztery boki, to nie jest prawdą, że suma kątów nie jest równa 360 stopni i liczba boków nie jest równa 4.
Jeżeli pan Kowalski sprzedał samochód i pan Kowalski kupił motocykl, to nie jest prawdą, że pan Kowalski nie sprzedał samochodu lub pan Kowalski nie kupił motocykla.
Jeżeli Jan Kowalski studiuje, to jest to równoważne, że nie jest prawdą, że Jan Kowalski nie studiuje.
Zad. 2. (źródło: Urzyczyn) Rozpatrzmy następujący autentyczny dialog:
- Nie chcesz zupki ?
- Nie.
Czy dziecko chciało zupki?
Zad. 3 (źródło: Urzyczyn) Jak rozumiesz następujące zdania. Jak je sformułować, żeby nie budziły wątpliwości?
Zabrania się zaśmiecania i zanieczyszczania drogi.
Zabrania się zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi
Wpisać, gdy osoba ubezpieczona nie posiada numerów identyfikacyjnych NIP lub PESEL.
Przepis dotyczy osób, które są obywatelami polskimi i stale zamieszkujących w Polsce.
Zad. 4. (źródło: Urzyczyn) Gazeta Wyborcza opublikowała w grudniu 2002 roku następujące „zadanie z logiki": W pismach scholastykom znajdujemy zdanie: „Bóg istnieje, ponieważ istnieje". Czy to zdanie jest prawdziwe z punktu widzenia logiki? Następnie w Internecie podano jako prawidłową odpowiedź „tak". Jaki błąd popełnił autor zadania i odpowiedzi?
Zad. 5. (źródło: Urzyczyn) Artykuł 10 punkt 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991, przed nowelizacją w 1994 roku stanowił co następuje:
Źródłami przychodów są: (...)8) sprzedaż, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikającego z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy
- jeżeli sprzedaż nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej lub została dokonana, w przypadku sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych pod lit. a) - c), przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.
W roku 1994 dokonano zmian w ustawie, zastępując m.in. słowa „lub została dokonana''

(…)

… (Źródło: Paprzycka) Podaj zapis symboliczny następujących zdań
Sąd może zastosować nadzwyczajne obostrzenie kary, jeżeli sprawca: 1) popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości albo popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, a wartość przedmiotu czynu zabronionego jest duża, 2) uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stale źródło dochodu,(...) 4) skazany za umyślne przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności lub karę ograniczenia wolności albo kar grzywny, (...) popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju (...). (Kodeks Karny Skarbowy Art. 37. § 1.) S: Sąd może zastosować nadzwyczajne obostrzenie kary P: Sprawca popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe U: Sprawca powoduje uszczuplenie należności…
… po nowelizacji w roku 1997.
Instrukcja wypełniania formularza ZUS ZCZA (zgłoszenie danych o członkach rodziny...).
'http://www2. gazeta. pl/liganaukowa/1,38204,1239101.html
Bramka logiczna - element konstrukcyjny maszyn (dziś zazwyczaj: układ scalony, choć podobne funkcje można zrealizować również za pomocą innych rozwiązań technicznych, np. hydrauliki czy pneumatyki), realizujący fizycznie pewną prostą funkcję…
… = (NOT a) NAND (NOT b) = (a NAND a) NAND (b NAND b), czyli za pomocą operacji NAND możemy zdefiniować dowolną funkcję logiczną. Dowolną bramkę logiczną można też skonstruować za pomocą pary bramek, np. za pomocą OR i NOT lub AND i NOT. Układy takie nazywamy układami zupełnymi. Źródło: http://automatyczne.dowodzenie.twierdze.pl.ogarnij.pl/pl/
Notacja polska, zapis przedrostkowy - sposób zapisu wyrażeń…
… z beznawiasowej notacji polskiej Jana Łukasiewicza na potrzeby zastosowań informatycznych. Jest używana w niektórych językach programowania (FORTH, Postscript) oraz w kalkulatorach naukowych firmy Hewlett-Packard. Programy komputerowe dokonując analizy wyrażenia arytmetycznego często przekształcają je na odwrotną notację polską. RPN bardzo ułatwia wykonywanie na komputerze obliczeń z nawiasami i zachowaniem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz