Wzory na egzamin - hydrogeologia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzory na egzamin - hydrogeologia - strona 1

Fragment notatki:

R. zach pędu  (tensor dyspersji pędu) x S S x S l gi x h g x p x v t v xx xx IT i i oi o o ∂ Λ ∂ + ∂ ∂ + ∆ + = ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ ∑ = ) ( 1 1 * 1 1 τ ρ ρ τ ρ R. zach masy  qL – dopływ boczny odniesiony do jedn. długości L q x SV t S = ∂ ∂ + ∂ ∂ ) ( Napręż. denne  c=H^(1/6)/v;  spad hyd. if=–gradBT(x,y)=  τd/ρgH lam  τd=3µv/H–τp/2 ; burz τd=ρgvv/c2–βτp Ruch kryt.  hk=(Q2/(b2*g))^1/3  Fr=v/(g*h)^1/2 Ośrodek porowaty  pr. filtracji uf=1/ ∆V∫ud(∆V) pr. porowa up=1/ ∆Vp∫ud(∆V)  izotropowy-ziarna o jednak kształ. Pods. niewiadone    zm. niezal (v,h,S) zależne (qL,g, ρ,p0,i0,τxx,τoi) R. krzywej spiętrzenia  dh/dx=(i–I+Q2/ ρF3 * ∂F/∂x)/1–Fr2) Pr. Darcy  – specyf. dla teori  filtracji wersja pr. zach. pędu rów. wyjściowe divuf=0  uf=–kgrad ϕ  ϕ=p/γ+z  strumień jednostko. wody uf=–k ∆ϕ/∆L Napr. styczne  w rurociągach  τS=(µ+µT)∂vśr/∂n tur. fluktuacje prędk. Sposoby obl. sieci   ∆Q=–∑∆zpi/2∑(∆zpi/Qi) Przelew boczny  Q=2/3 µσboczb√2gH^3/2  σbocz=(H/b)^1/6 Współ. wydatku  dla otw.  µ=ϕα małe=0,62; duże ostre=0,65, jedna z dnem=0,675, zaokrągl=0,825; zatop=0,986 µ Schem. koryt  Pi piony pom. Hi głębokości B(H)=1/I ∑Bj(H) I-ilość p. Odskok hydr.  F(1-1,7)sfalow; F(1,7-2,5)słaby; F(2,5-4,5)oscyluj; F(4,5-9)trwały; F9 silnie rozwinięty Współ. filtracji  k(porowat. ośrodka, dm, właściwości filt płynu  µ,ρ) k=C ρgndm2/µ    współcz. przepuszczalności kp=kµ/g Przepływ w ruchu jednost.   ∂/∂t=∂/∂x=0 rów. z.p. gi0+∑τ0i∆Li/ρS podłużna skład. siły ciężkości (wzdłuż dna koryta); wypadkowa siła powierzchniowa (dz. na pobocznicę strumienia)  Zał. Dupuita  1pominięcie pow. przesącz.  ∆s=0 2uśrednienie pola pr. względem zmiennej pionowej; pole wydatku jedn vf=uf=1/H ∫ufdz uś. pot fil  ϕ=1/H∫ϕdz; ciśn zm. hydrost. ϕ(x,y,t)=p0(x,y,t)/γ+zg(x,y,t) Scharakt. przep. w kann. otw.   ∂F/∂t+∂(SV)/∂x=0 (masy) ∂v/∂t+v∂v/∂x+g∂h/∂x=gi0–τ0/ρRH Wzór Chezy v=c √RHi0 ze wzoru Manninga c=1/n*RH1/6 podstawiając do wzoru v=1/n*RH1/6*i01/2 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz