Wzory na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzory na egzamin - strona 1 Wzory na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

produkt krajowy brutto
PKB = C + I + G + NX C - wydatki na dobra i usługi konsumpcyjne ponoszone przez gosp. domowe
I - wydatki na dobra inwestycyjne i usługi ponoszone przez przedsiębiorstwa G - wydatki na dobra i usługi ponoszone z budżetu państwa
produkt narodowy brutto PNB = PKB + Yx Yx - dochody netto z tytułu własności za granicą
produkt narodowy netto
PNN = PNB - Am
Am - amortyzacja / zużycie kapitału
dochód narodowy wyrażony w cenach czynników wytwórczych DCNW = PNN - Tp Tp - podatki pośrednie
dochód osobisty ludności
DOL = DNCW - Us - Nz + OL + Brz + Bp
Us - składki na ubezpieczenia społeczne
Nz - zyski nie rozdzielone przedsiębiorstw przeznaczone na dalsze inwestycje
OL - odsetki wypłacone przez budżet państwa z tytułu posiadania obligacji
Brz- transfery rządowe; wydatki na cele społeczno-socjalne
Bp - transfery prywatne związane z przemieszczeniem kapitału do osób fizycznych i prawnych (darowizny)
rozporządzalne dochody ludności RDL = DOL - Td - Qp Td - podatki bezpośrednie
Qp - opłaty przymusowe
PNB nominalny - wyrażony w cenach bieżących, służy do oceny aktualnego tempa wytwórczości i podziału na akumulację i konsumpcję. PNB realny - wyrażony w cenach stałych, służy do oceny sytuacji gospodarstwa kraju w przekroju czasowym. Wzrost gospodarczy wyraża się wzrostem dochodu narodowego Y: Z-zatrudnienie, ilość pracy W- wydajność pracy Tempo wzrostu PKB:
Przyrost absolutny dochodu narodowego: Przyrost względny (stopa wzrostu dochodu narodowego): jeżeli to tempo wzrostu gospodarczego: Kapitałochłonność: I-inwestycje, ΔY- przyrost dochodu narodowego
Model określa ile jednostek nakładów inwestycyjnych należy zużytkować, aby uzyskać przyrost Dochodu Narodowego o jedną jednostkę.
Efektywność inwestycji: Przyrost bezwzględny dochodu narodowego: u- współczynnik usprawnień a- współ. strat dezinwestycji.
Przyrost względny (formuła Kaleckiego): W tym modelu tempo wzrostu gospodarczego uzależnione jest od stopy inwestycji, współczynnika kapitałochłonności, współczynnika usprawnień techniczno-organizacyjnych i współczynnika strat.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz