Wzór-Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - strona 1

Fragment notatki:

Wrocław, 11.09.2000 r.
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
w Warszawie
Wnioskodawca: „Cukry Ruskie” - Jan Nowak
56-555 Wrocław
ul Nowacka 1
reprezentowany przez Zarząd w osobie
Jana Nowaka
WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy związanej z wydaniem przez Pana Ministra decyzji odmownej w zakresie wydania zezwolenia na import cukru z ZSRR.
Uzasadnienie Stosownie do ustawy o działalności gospodarczej, podjęcie działalności w zakresie importu artykułów objętych koncesjonowaniem wymaga koncesji. W tym też celu wystąpiłem wystąpił do ministra o wydanie przedmiotowej koncesji załączając przy tym wszelkie niezbędne załączniki oraz inne dokumenty i materiały świadczące o wiarygodności firmy „Cukry Ruskie”. Pomimo spełnienia wszelkich wymaganych prawem warunków, Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą odmówił udzielenia firmie „Cukry Ruskie” żądanej koncesji, uzasadniając to brakiem rękojmi należytego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na imporcie cukru.
W ocenie wnioskodawcy decyzja taka jest krzywdząca. Wobec powyższego, opierając się na treści art. 127 § 3 k.p.a. w związku z art, 11 ust. l pkt 4 i art. 20 ust. 6 ustawy z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej oraz art. 19 ust. l wnoszę jak na wstępie pisma.
Jan Nowak
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz