Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim - strona 3

Sciagaa

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1057

PAP. WARTOśCIOWE - to dok. stwierdzające ich właścicielom określone prawa majątkowe. SP stwierdza, że jest dłużnikiem posiadacza takiego papieru i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia po upływie określonego czasu. kategorie: bony skarbowe – krótkoterminowe (krócej niż ...

Zarzadzanie

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1519

1. ZASOBY SIŁY ROBOCZEJ - obejmują: zatrudnionych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotnych, oraz trzecią grupę - potencjalnych pracobiorców 2.STOPIEŃ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - odsetek ludności w wieku produkcyjnym deklarujący się jako wchodzący w skład zasobów siły roboczej 3.AKTYWNOŚĆ ZAWO...

Marketing - istota, funkcje, rola

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1694

Istota marketingu     Przed współczesnym przedsiębiorstwem, działającym w warunkach rozwiniętej konkurencji na rynku, stoi trudne zadanie takiej organizacji pracy i zarządzania aby możliwe było osiągnięcie jej misji  i strategicznych celów. Konieczne więc stało się wypracowanie takiej formy dział...

Finanse publiczne - Podstawy prawne finansów publicznych

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Finanse publiczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1911

Podstawowa różnica między finansami publicznymi a finansami prywatnymi polega na tym, że o gromadzeniu i rozdysponowaniu finansów prywatnych decydują osoby fizyczne, inne osoby niż osoby publiczno-prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.Finanse publiczne – obejmują zasoby ...

Subwencje i dotacje

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Finanse publiczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4095

Zagadnienia ogólne Subwencje i dotacjeSubwencja ogólna jest to świadczenie publicznoprawne państwa na rzecz innych podmiotów publicznoprawnych Cechy subwencji ogólnej:brak powiązania z celem, na jaki może być przeznaczona,zobiektywizowana metoda ustalania kwot subwencji ogólnej dla wszystkich jednos...

POJĘCIA STATYSTYKI

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1827

POJĘCIA STATYSTYKI: -nauka-gałąź matematyki stosowanej -zbiór danych ilościowych (liczbowych) -pewna wielkość opisująca rozkład teoretyczny ( t-Studenta) CELE STATYSTYKI: -analiza struktury procesów masowych -poszukiwanie powiązań między procesami -analiza dynamiki struktur i procesów zjawisk masowy...