Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim - strona 2

Zarzadzanie

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1386

3 rodzaje menadżerów - sprawiają ze sprawy są załatwiane - obserwują jak sprawy są załatwiane - nie wiedzą, o co chodzi Efektywny menadżer powinien: - zrozumieć, co sprawia ze istnieją ludzie osiągający dobre wyniki - obserwować, co robią ci, którzy maja dobre wyniki - analizować własne zachowanie ...

Oddziaływanie ołowiu i kadmu na zdrowie człowieka

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Higiena
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3304

Liczba atomowa 82, masa atomowa 207,19. Znanych jest 35 izotopów ołowiu, w tym 4 trwałe (204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb). Ołów jest miękkim metalem barwy niebieskawoszarej. Czysty ołów pokrywa się na powietrzu warstwą wodorotlenku i węglanu. Halogenki (PbCl2, PbBr2, PbI2) oraz siarczan(VI) są trudno r...

Higiena osobista

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Higiena
Pobrań: 98
Wyświetleń: 4599

Higiena osobista - czynności najczęściej kojarzone z regularnym myciem ciała z użyciem mydła i detergentów, regularną zmianą i praniem odzieży oraz bezpośrednim unikaniem zabrudzenia. Niektóre ze skutków zdrowotnych zaniedbań higieny osobistej: • wszawica • świerzb • grzybice • ropne zakażenia ...

Systemy operacyjne

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1358

System operacyjne Przykład graficznego interfejsu systemu operacyjnego wraz z uruchomionym oprogramowaniem System operacyjny (ang. skrót OS Operating System) – oprogramowanie zarządzające sprzętem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika. W celu uruchamiania i ...

Transport i spedycja

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Teoria sportu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2688

I) DOSTAWA 1)tr. spotowe – tr. z natychmiastową dostawą zw.tr. na miejscu lub tr.loco( przedmiot tr. w momencie jej zawierania znajduje się w miejscu sprzedaży (na składzie, w magazynie) i można go obejrzeć, sprawdzić i niezwłocznie odebrać po zawarciu tr. 2)tr. z późniejszym terminem dostawy; dziel...

Prawa wlasnosci

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1547

OCHRONA PRAWA WŁASNOŚCI a)powództwo WINDYKACYJNE b)powództwo NEGATORYJNE c)powództwo PUBLICJAŃSKIE Ad.a. – powództwo nieposiadającego właściciela przeciwko posiadającemu niewłaścicielowi o wydanie rzeczy (pozwanym mógł być ten, kto twierdził że jemu przysługuje na rzeczy spornej prawo własnośc...

Sciagi

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

PAP. WARTOśCIOWE - to dok. stwierdzające ich właścicielom określone prawa majątkowe. SP stwierdza, że jest dłużnikiem posiadacza takiego papieru i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia po upływie określonego czasu. kategorie: bony skarbowe – krótkoterminowe (krócej niż ...

Rachunkowowsc

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1631

Pojęcie rachunkowości, jej zakres, funkcje, metody, zasady. Rachunkowość to system informacyjny: - sformalizowany (ustawa o rachunkowości + rozporządzenia); - identyfikujący, mierzący, klasyfikujący (grupujący) i rejestrujący tran...

Rachunkowowsc2

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1428

Pytania z rachunkowości – egzamin 1. Warunki formalne sporządzania bilansu a) dokładne oznaczenie podmiotu, dla którego bilans jest sporządzony b) oznaczenie dnia bilansowego – czyli daty c) określenie jednostek, w których są wyrażone dane...

Makroekonomia-ściąga - definicje

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Makroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2170

Makroekonomia - dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami agregatowymi (zbiorczymi, dotyczącymi całej gospodarki) do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości. Przedmiotem zainteresowania makroekonomii jest przede wszystkim tworzenie i podział dochodu nar...