Wyznaczenie stałej szybkości i energii aktywacji reakcji inwersji sacharozy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczenie stałej szybkości i energii aktywacji reakcji inwersji sacharozy - wykład - strona 1 Wyznaczenie stałej szybkości i energii aktywacji reakcji inwersji sacharozy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wyznaczenie stałej szybkości i energii aktywacji reakcji inwersji sacharozy
Skład zespołu:
1. Katarzyna Stanisz
2. Hanna Skirzyńska
Data:
04.04.2013r.
Prowadzący ćwiczenie:
dr inż. Tomasz Kliś
Ocena i podpis prowadzącego:
Cel ćwiczenia:
Ćwiczenie ma na celu zbadanie kinetyki reakcji sacharozy, wyznaczenie jej stałej szybkości w dwóch różnych temperaturach oraz jej energii aktywacji.
Sprzęt wykorzystany w doświadczeniu:
- polarymetr półcieniowy,
- ultratermostat,
- rurki polarymetryczne (jedna z nich termostatowana), - waga półtechniczna,
- stoper,
- zlewka o pojemności 150 cm3,
- zlewka o pojemności 100 cm3,
- 2 cylindry o pojemności 50 cm3.
Odczynniki wykorzystane w doświadczeniu:
- kwas solny HCl 4M,
- sacharoza,
- woda destylowana.
Wykonanie ćwiczenia:
Rozpuszczono w zlewce 15g sacharozy w 50 cm3 wody destylowanej, Zmierzono temperaturę otoczenia. Włączono termostat i nastawiono na temperaturę wyższą o 10K od temperatury otoczenia, Włączono lampę sodową. Nastawiono okular polarymetru na najwyższą ostrość, W cylindrze odmierzono 20 cm3 HClaq 4M, W drugim cylindrze odmierzono 20 cm3 roztworu sacharozy, wlano do niego kwas, dokładnie wymieszano i szybko wlano do rurki polarymetrycznej tak, by utworzyła się wypukła powierzchnia cieczy, a następnie szkiełkiem ścięto menisk tak, aby nie było pęcherzyków powietrza, Umieszczono rurkę w polarymetrze i możliwie szybko nastawiono analizator na jednakowe zaciemnienie obydwu pól, notując czas jako zerowy. Następnie odczytano kąt skręcania płaszczyzny polaryzacji światła, Odczytywano kąt skręcania co 5 minut w ciągu 80 minut, W międzyczasie do cylindra wlano 20 cm3 HClaq 4M, do drugiego cylindra 20 cm3 sacharozy i umieszczono je w termostacie, Po zakończeniu pomiarów pierwszej serii, wykonano drugą serię pomiarów w temperaturze o około 10K wyższej stosując rurkę polarymetryczną z płaszczem grzejnym. Pomiary wykonywano co dwie minuty (około 15 pomiarów). Opracowanie wyników:
Tabela 1. Pierwsza seria pomiarów, T1=23,0 °C
Nr
t/min
α(t)/°
α (t)-α(t+Δ1)/°
ln(α-α(t+Δ1))
1
0


(…)

… współczynniki tej prostej:
0,0081
0,1374
Zatem:
Stałą szybkości reakcji w temperaturze T1 wyznacza się z zależności:
Energię aktywacji reakcji wyznaczono ze wzoru:
Do obliczenia niepewności energii aktywacji reakcji posłużono się metodą Gaussa:
Wyznaczono pochodne cząstkowe po poszczególnych zmiennych:
Zatem:
Wnioski:
Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta stała szybkości reakcji.
Literaturowa energia aktywacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz