Wyznaczanie izotermicznej strugi swobodnej - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie izotermicznej strugi swobodnej - sprawozdanie - strona 1 Wyznaczanie izotermicznej strugi swobodnej - sprawozdanie - strona 2 Wyznaczanie izotermicznej strugi swobodnej - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

Imię i nazwisko
Wydział
Grupa
Zespół
Nr ćwiczenia
Temat
Data wykonania ćwiczenia
Data
oddania
sprawozdania:
Uwagi:
GiG
1/2
3
1
Wyznaczanie izotermicznej strugi swobodnej
24.05.2010
1.Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest określenie prędkości osiowej strumienia powietrza w funkcji odległości od nawiewnika oraz zasięgu wypływającego strumienia powietrza i prędkości w wybranych punktach poza osią strugi.
2.Wstęp teoretyczny
Strugi swobodne są to strugi płynu rozprzestrzeniające się w obszarze wypełnionym
czynnikiem o takich samych właściwościach jak substancja strugi. Strugi swobodne dzieli się na:
- izotermiczną, gdzie temperatura jest taka sama jak temperatura otoczenia, w którym ta struga się rozprzestrzenia,
- nieizotermiczną, w której występuje różnica temperatur miedzy strugą a otoczeniem.[1]
Rys.1 Przykład strugi swobodnej wypływającej z dyszy o średnicy D do wolnej przestrzeni
Efekt Coanda - zjawisko fizyczne polegające na tym, iż strumień gazu lub płynu ma tendencje do przylegania do najbliżej znajdującej się powierzchni np. ściany lub innej przegrody. Efekt nazwany od nazwiska odkrywcy - rumuńskiego inżyniera Henri Coanda w 1934 r. Efekt Coanda wykorzystuje się m.in. do konstruowania hydrokinetycznych elementów sterujących. Zjawisko Coanda ma też zastosowanie w konstrukcji i działaniu nawiewników liniowych - powietrze wypływając z nawiewnika z pewną prędkością wzdłuż powierzchni sufitu, powoduje powstanie strefy podciśnienia i "przyklejenie się" strumienia do sufitu oraz "podmieszanie" powietrza z pomieszczenia. Zjawisko to umożliwia wymieszanie się zimnego powietrza z powietrzem z otoczenia przed opadnięciem do strefy pracy - powietrze ma uśrednioną temperaturę oraz mniejszą prędkość.[2]
3.Wzory obliczeniowe
3.1 Gęstość powietrza na stanowisku pomiarowym
gdzie:
T

(…)

… - średnica przewodu dolotowego [m].
gdzie:
pd- ciśnienie dynamiczne w przewodzie [Pa].
3.3 Powierzchnia efektywna nawiewnika
gdzie:
e - współczynnik określający udział pola powierzchni swobodnej (efektywnej) do pola powierzchni całkowitej otworu,
F - pole powierzchni nawiewnika [m2].
- nawiewnik o przekroju okrągłym
- nawiewnik o przekroju prostokątnym
gdzie:
dn - średnica otworu nawiewnika [m…
… z powietrzem z otoczenia przed opadnięciem do strefy pracy - powietrze ma uśrednioną temperaturę oraz mniejszą prędkość.[2]
3.Wzory obliczeniowe
3.1 Gęstość powietrza na stanowisku pomiarowym
gdzie:
Ts - temperatura sucha na stanowisku pomiarowym [K],
p - ciśnienie atmosferyczne powietrza [Pa],
pw - ciśnienie cząstkowe (prężność) pary wodnej w powietrzu [Pa].
gdzie:
pwn - ciśnienie cząstkowe (prężność) pary…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz