Wyznaczanie energii promieniowania y

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie energii promieniowania y - strona 1 Wyznaczanie energii promieniowania y - strona 2 Wyznaczanie energii promieniowania y - strona 3

Fragment notatki:

Temat ćwiczenia:  Wyznaczanie energii promieniowania y  Uwagi: Ocena: ĆWICZENIE 7      WYZNACZYĆ ENERGIĘ PROMIENIOWANIA Y METODĄ ABSORPCJI. 1. Wyznaczyć natężenie promieniowania y danego źródła I0. 2. Wykonać pomiary natężenia promieniowania, umieszczając pomiędzy  źródłem promieniowania i detektorem coraz grubszą warstwę absorbentu. 3. Wyznaczyć tło i odjąć je od szybkości liczenia uzyskanych przy  pomiarach osłabienia. 4. Wykreślić krzywą osłabienia LnI =f(x). 5. Obliczyć liniowy i masowy współczynnik osłabienia oraz grubość  połówkową. 6. Z wykresu E=f(u) wyznaczyć energię promieni  . 7. Pomiary i obliczenia wykonać dla dwóch różnych absorbentów (Al.,  Pb). Promieniowanie źródła wynosi     I0 = 25145 Umieszczamy pod detektorem po 3 płytki aluminium (Al.) Grubość pierwszych trzech płytek wynosi kolejno: 0,85; 0,95; 0,94 i  uśredniamy ją do  0,91 Rys.1. Krzywa osłabienia  f(x) =LnI  dla aluminium (Al.). -5 ,0 00 0 -3 ,0 00 0 -1 ,0 00 0 1,00 00 3,00 00 5,00 00 7,00 00 9,00 00 11 ,0 00 0 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 Obliczamy liniowy i masowy współczynnik osłabienia oraz grubość  połówkową ze wzorów: u- liniowy współ. ołabienia [m-1]                          um- masowy współ. osłabienia I0- natężenie promieniowania padającego         p- gęstość ośrodka I -natężenie promieniowania po przejściu przez absorbent x- grubość absorbentu Wyniki zamieszczamy w tabelce poniżej. Ilość  płytek  Grubość  warstwy  absorbentu ( Al ) Natężenie  I LnI Liniowy  współ.  osłabienia  u Masowy  współ.  osłabienia  um*10-5  X1/2 D1/2 3 2,73 22235 10,0094 0,0451 1,6686 15,3856 0,4154 6 5,46 21216 9,9625 0,0311 1,1525 22,2749 0,6014 9 8,19 20430 9,9248 0,0254 0,9391 27,3381 0,7381 12 10,92 20475 9,9270 0,0188 0,6968 36,8411 0,9947 15 13,65 19097 9,8573 0,0202 0,7465 34,3893 0,9285 18 16,38 17995 9,7978 0,0204 0,7565 33,9358 0,9163 21 19,11 13641 9,5208 0,0320 1,1853 21,6588 0,5848 24 21,84 13046 9,4762 0,0300 1,1128 23,0705 0,6229 27 24,57 12765 9,4545 0,0276 1,0220 25,1207 0,6783 30 27,3 12051 9,3969 0,0269 0,9978 25,7276 0,6946 33 30,03 11832 9,3786 0,0251 0,9298 27,6118 0,7455 Tab.1 Dane obliczeniowe dla aluminium (Al.). Promieniowanie tła =320 imp/min  zostało uwzględnione w obliczeniach. Wartość gęstości  dla aluminium  pAl.= 2,70 * 103 [kg/m3] Energia promieniowania y = 0,13 MeV Następnie wykonujemy obliczenia dla ołowiu (Pb). Wartość gęstości dla ołowiu   pPb = 11,34 * 103  [kg/m3] ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz