Wyznaczanie danych do wytyczenia obiektu w terenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie danych do wytyczenia obiektu w terenie - strona 1 Wyznaczanie danych do wytyczenia obiektu w terenie - strona 2

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Rok akademicki
Wydział Geoinżynierii 2011/2012
Geologii i Górnictwa semestr letni
Górnictwo i Geologia
Geodezja inżynierska
Temat: Wyznaczanie danych do wytyczenia obiektu w terenie
Prowadzący:
Dr inż. Józef Woźniak
Wykonał:
Wrocław 30.03.2012r
Sprawozdanie techniczne
I. Dane formalne
Temat ćwiczenia: Wyznaczanie danych do wytyczenia obiektu w terenie
Ćwiczenie: indywidualne
Data realizacji: 07-14.03.2012r II. Dane początkowe:
Odbitka ksero mapy zasadniczej Wrocław, Stare Miasto, nr sekcji 306c, 306d w skali 1:500
Współrzędne narożnika mapy zasadniczej X=42000,00 Y=97000,00
Wykaz współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej III. Przyjęta metoda pomiaru:
Wyznaczenie danych do wytyczenia w terenie metodą biegunową IV. Cel ćwiczenia”
Zapoznanie się z istotą pomiarów realizacyjnych oraz utrwalenie wiedzy z dziedziny rachunku współrzędnych V. Realizacja prac kameralnych
Symbole szczegółów terenowych na mapie w skali 1:500
Szczegóły puntkowe
-komin przemysłowy
-punkt szczegółowej osnowy poziomej Szczegóły liniowe
-krawędź jezdni, liniazmiany nawierzchni
-ogrodzenie trwałe
Szczegóły powierzchniowe
-fundament budynku
-cieplarnia Obliczanie współrzędnych narożników budynku korzystając z siatki krzyży
Tabela 1. Współrzędne naroży budynku Nr pkt.
X[m]
Y[m]
1.
42082,00
97115,30
2.
42088,00
97123,20
3.
42076,20
97132,30
4.
42070,10
97124,40
Sprawdzenie współrzędnych przy pomocy odległości naroży budynku od punkty osnowy geodezyjnej 1071
Tabela 2. Sprawdzenie współrzędnych
Odległość z miar graficznych[m]
Odległość ze współrzędnych[m]
L[m]
1071-1
32,45
32,40
0,05


(…)


13,19
29,13
3
-37,77
43,80
43,86
4
-43,87
46,17
46,17
Od p. 23
Do pkt.
X[m]
Y[m]
Li [m]
1
-6,72
-50,93
51,37
2
-0,72
-43,03
43,04
3
-12,52
-33,93
36,17
4
-18,62
-41,83
45,79
Wyznaczanie azymutu 1071-23 X=X23-X1071=-25,25
Y=Y23-Y1071=56,22
tg= =2,23
=17,13g X<0, Y>0 II ćwiartka
1071-23= 200g -17,13g=126,87g Wyznaczanie azymutu 23-1071 23-1071=1071-23+200g= 126,87g+200g=326,87g Wyznaczanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz