Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych - strona 1 Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych - strona 2

Fragment notatki:

Sprawozdanie z laboratorium fizyki Temat:  Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych i cieczy. Podstawowe pojęcia kalorymetrii: Ilość ciepła Q potrzebna do podwyższenia temperatury różnych mas m tej samej substancji  lub np. do wywołania przemian fazowych tego ciała  jest proporcjonalna do tych mas, a także do  zmian temperatury, jeśli są ono niewielkie : Q = c*m* ∆T gdzie: c - współczynnik proporcjonalności (ciepło właściwe) Ilość ciepła pochłonięta w danym zjawisku jest zwracana w tej samej ilości w zjawisku  odwrotnym. Jeżeli dane ciało w zjawisku oddało pewną ilość ciepła to otoczenie tego ciała pobrało tą  samą ilość ciepła. Ponieważ ilości ciepła potrzebne do wytworzenia określonego przyrostu temperatury są  różne dla różnych ciał, wprowadzono pojęcie pojemności cieplnej K. Jest ona równa stosunkowi  ilości ciepła Q, dostarczanej ciału, do przyrostu temperatury  ∆T, jaki ona wywoła: ] [      m * c T Q K deg J = ∆ ∆ = Ciepło właściwe jest pojemnością cieplną odniesioną do jednostki masy substancji i wyraża  się wzorem: c Q m T = ∆ Zależy ono od stanu skupienia materii (woda ma większe ciepło właściwe niż lód), od warunków  w  jakich  ogrzewa   się  dane  ciało  (mierzenie  przy  stałym  ciśnieniu  lub  objętości),   co   ma  duże  znaczenie w przypadku gazów. Ciepło   właściwe   mierzy   się   najczęściej   kalorymetrem,   w   którym   do   minimum   zmniejszono  wymianę ciepła naczynia wewnętrznego z otoczeniem. Poza tym w celu zmniejszenia strat przez  promieniowanie powierzchnie obu naczyń są niklowane i wypolerowane. Ćwiczenie 1: Wyznaczenie równoważnika wodnego kalorymetru. strona 2 Równoważnik wodny kalorymetru W jest to  taka masa wody, która przy ogrzaniu o 1  stopień pobiera tyle samo ciepła co kalorymetr ogrzany o 1 stopień. Można więc powiedzieć, że  pojemność cieplna tej wody jest równa pojemności cieplnej kalorymetru: m *c m *c                  W = m m *c c     [kg] w w k k w k k w = ⇒ = W celu wyznaczenia W, do kalorymetru o masie mk, w którym znajduje się woda o masie m1 i  temperaturze T2 wlewa się podgrzaną wodę o masie m2 i temperaturze T2.  Ciepło pobrane przez  kalorymetr Q1 i oddane przez wodę Q2 są sobie równe: Q m c (T T ) 1 2 w 2 3 = − Q (m c m c )(T T ) 2 1 w k k 3 1 = + − (m c m c )(T T ) = m c (T T )           W = m (T T ) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz