Wypowiedzi-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wypowiedzi-opracowanie  - strona 1

Fragment notatki:

WYPOWIEDZI: wypowiedzi posiadające wartość logiczną tzw. zdania w sensie logicznym - są to takie wypowiedzi i tylko takie, którym można przyporządkować wartość prawdy bądź fałszu. „prawda” i „fałsz” nazywane są wartościami logicznymi . Zdania w sensie logicznym są zdaniami o postaci: „A jest B”, a więc zdaniami opisującymi, czyli stwierdzającymi, że tak a tak jest albo że tak a tak nie jest. wypowiedzi nie posiadające wartości logicznej oceny - są to wypowiedzi, które wskazują stosunek wypowiadającego się do pewnego stanu rzeczy (jego aprobatę bądź dezaprobatę) dyrektywy - inaczej reguła, norma, wskazówka, zasada, przepis. Wszystkie dyrektywy to akty werbalne, które wpływają na zachowanie się ludzi. Oceny dzielimy na: oceny zasadnicze (inaczej oceny właściwe) - w ocenach tych oceniamy dany przedmiot „dla niego samego” bez względu na relacje do innych przedmiotów. oceny instrumentalne (inaczej utylitarne) - są to takie oceny w których oceniamy dany przedmiot jako „dobry środek do…”, czy też ze względu na skutki, które powodują. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz