Wymienniki, zatężanie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymienniki, zatężanie - wykład - strona 1

Fragment notatki:

WYMIENNIKI, ZATĘŻANIE
W przeciwprądowym wymienniku ciepła typu „rura w rurze” gorące powietrze podgrzewa wodę. Powietrze przepływa z prędkością 10 m/s w przestrzeni pomiędzy rurami. Temperatura powietrza na wlocie wynosi 300oC. Natężenie masowe przepływu wody wynosi 0,3 kg/s, temperatura na wlocie 10 oC, a na wylocie 30 oC. Średnice rur wynoszą: mniejszej wewnętrzna 26mm, mniejszej zewnętrzna 31,8 mm, wewnętrzna większej 150 mm. Współczynnik przewodzenia dla ścianki 40 W/mK. Obliczyć długość wymiennika. Porównać z długością dla współprądowego, przy tych samych danych.
Woda w ilości 0,756 kg/s jest ogrzewana od temperatury 38 oC do 71 oC przez olej o cieple właściwym 1,844 kJ/kgK w wymienniku typu „rura w rurze” o przeciwprądowym biegu cieczy. Temperatura wlotowa oleju wynosi 110 oC, a wylotowa 66 oC. Całkowity współczynnik przenikania ciepła 341 W/m2K. Określić powierzchnię wymiany ciepła i niezbędny strumień oleju.
Obliczyć zużycie pary grzejnej w jednodziałowej wyparce ciągłej zatężającej 2,22 kg/s roztworu wodnego NaNO3. Stężenie początkowe roztworu wynosi 145 oC. Kondensat pary grzejnej odpływa w temperaturze kondensacji. Straty ciepła wyparki przyjąć 7% ilości ciepła potrzebnego do odparowania wody. Obliczenia wykonać dla trzech wariantów:
roztwór dopływa do wyparki w temperaturze 30 oC
roztwór dopływa do wyparki w temperaturze wrzenia
roztwór dopływa do wyparki podgrzany do temperatury 120oC.
Temperatura wrzenia 50% roztworu NaNO3110oC, ciepło parowania wody w 100oC 2230 kJ/kg, ciepło właściwe 15% roztworu soli 3,74 kJ/kgK.
W wyparce rurkowej osiągany jest współczynnik przenikania ciepła 4300 W/m2K. Określić wymaganą powierzchnię wymiany ciepła takiej wyparki, aby można było w niej zatężać pod ciśnieniem 47 kPa 200 kg/h syropu klonowego o początkowym stężeniu 3% do stężenia 48% używając do ogrzewania parę wodną pod normalnym ciśnieniem. Policzyć również zapotrzebowanie pary grzejnej. Ciepła właściwe wody i cukru odpowiednio 4,19 kJ/kgK i 1,32 kJ/kgK.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz