Wykonywanie operacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonywanie operacji - omówienie  - strona 1 Wykonywanie operacji - omówienie  - strona 2 Wykonywanie operacji - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Wykonywanie operacji
Visual C++ 6.0
Wykonanie programu sprowadza się do wykonania operacji na danych. W Dodatku A zamieszczono kompletny wykaz operacji, a w Dodatku B omówiono zasady opracowywania wyrażeń. Podane tam opisy stanowią istotny element niniejszego opracowania.
Operacje przypisania
Prosta operacja przypisania ma postać a = b
w której a i b są wyrażeniami, ale ponadto a jest l-nazwą zmiennej (por. Dodatek B).
Wykonanie operacji polega na przypisaniu zmiennej a wartości wyrażenia b.
Złożona operacja przypisania ma postać
a @= b w której @= jest jednym z operatorów wymienionych w Dodatku A (np. +=, -=, *= , /=).
Operację a @= b (np. a += b) wykonuje tak, jak operację
a = a + b
ale wymaga się, aby opracowanie a i b było jednokrotne.
Operacja połączenia
Operacja połączenia ma postać
a , b
Jej wykonanie składa się z opracowania wyrażenia a (wyłącznie dla jego skutków ubocznych) oraz z niejawnego zastąpienia całej operacji nazwą zmiennej reprezentowanej przez wyrażenie b.
Uwaga: Nie jest operatorem połączenia przecinek oddzielający parametry i argumenty funkcji.
W szczególności wykonanie instrukcji
return a = 10, cout

(…)

… : fix2 = 30; Operatory :: i Name::
Jeśli id jest identyfikatorem, to ::id jest nazwą globalną, a Name::id jest nazwą składnika typu strukturowego Name.
int num = 0;
struct Fix {
int num; void set(int num =::num) {
Fix::num = num;
}
};
Napis ::num jest nazwą zmiennej globalnej, a napis Fix::num jest nazwą składnika num.
Prawy argument przypisania Fix::num = num jest nazwą parametru.

… << a;
b = 20;
return b;
Operacje arytmetyczne
Operacje arytmetyczne wykonuje się za pomocą operatorów wymienionych w tabeli Operacje arytmetyczne.
Tabela Operacje arytmetyczne
###
+ (dodawanie) - (odejmowanie) * (mnożenie) / (dzielenie) % (reszta)
++ (zwiększenie o 1) -- (zmniejszenie o 1)
+= (dodanie) -= (odjęcie)
*= (pomnożenie) /= (podzielenie)
###
Sposób wykonania podstawowych działań arytmetycznych
… liczbę wprowadzoną z klawiatury. Gdyby operator porównania zastąpiono operatorem przypisania, to zawsze wyprowadzałby liczbę 0.
Operacje orzecznikowe
Operacje orzecznikowe wykonuje się za pomocą operatorów wymienionych w tabeli Operacje orzecznikowe.
Tabela Operacje orzecznikowe
###
! (zaprzeczenie) && (koniunkcja) || (dysjunkcja)
###
Argumenty i rezultaty operacji orzecznikowych są typu bool i mają wartości true albo false.
Rezultat zaprzeczenia ma wartość true tylko wówczas, gdy argument ma wartość false.
Rezultat koniunkcji ma wartość true tylko wówczas, gdy oba argumenty mają wartość true.
Rezultat dysjunkcji ma wartość false tylko wówczas, gdy oba argumenty mają wartość false.
Uwaga: Operacja koniunkcji i dysjunkcji jest wykonywana w taki sposób, że jeśli po opracowaniu pierwszego argumentu…
… w Dodatku C.
Operacje warunkowe
Operacje warunkowe wykonuje się za pomocą trójargumentowego operatora ?: (pytajnik, dwukropek).
Rezultatem operacji
e ? eT : eL
jest zmienna o wartości eT jeśli orzeczenie wyrażone przez e jest prawdziwe, albo zmienna o wartości eF w przeciwnym razie.. Uwaga: Po opracowaniu wyrażenia e, opracowuje się tylko jedno z wyrażeń eT i eF.
num = fix > 0 ? fix1 : fix2; num < 0 ? fix1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz