Wykonalność i skuteczność orzeczeń.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonalność i skuteczność orzeczeń. - strona 1

Fragment notatki:

WYKONALNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ ORZECZEŃ WYKONALNOŚĆ
Jest wynikiem uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego jakieś świadczenie, może w pewnych przypadkach powstać przed uprawomocnieniem się orzeczenia i mówimy o wykonalności natychmiastowej
Wykonalność z mocy ustawy- postanowienia formalne, po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia- nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku, wyroki sądu I instancji wydane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
Wykonalność z mocy orzeczenia sądowego- opatrzone rygorem natychmiastowej wykonalności, z urzędu lub na wniosek strony Obligatoryjnie Zasądza alimenty, co do rat płatnych
Zasądza roszczenie uznane przez pozwanego
Wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny
W sprawach ze stosunku pracy- w części nieprzekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia Fakultatywnie Zasądza należność z weksla, czeku, warrantu, rewersu dokumentu urzędowego
Uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania Na wniosek strony może nadać gdyby opóźnienie uniemożliwiało lub znacznie utrudniało wykonanie wyroku albo narażało powoda na szkodę Nie może być orzeczona nawet za zabezpieczeniem
Jeśli wskutek wykonania wyroku mogłaby wyniknąć dla pozwanego niepowetowana szkoda
W sprawach przeciw SP
Orzeczenie restytucyjne- sąd uchylając lub zmieniając wyrok któremu nadano rygor sąd na wniosek pozwanego orzeka w orzeczeniu kończącym postępowaniu o zwrocie spełnienia lub wyegzekwowanego świadczenia lub przywróceniu poprzedniego stanu
SKUTECZNOŚĆ
Wykonalność jest jedną z form skuteczności, gdy orzeczenie wymaga przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, są jednak takie orzeczenia które dla swej realizacji nie wymagają egzekucji
W odniesieniu do procesu cywilnego tylko o skuteczności postanowień sądu, postanowienia stają się skuteczne w takim zakresie jaki wynika z ich treści z chwilą ogłoszenia
Postanowienia sądu wydane w procesie wywołują różne skutki lecz rzadko kiedy nadają się do egzekucji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz