Wykład - Zarządzanie produkcją i usługami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zarządzanie produkcją i usługami - strona 1 Wykład - Zarządzanie produkcją i usługami - strona 2 Wykład - Zarządzanie produkcją i usługami - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1
Literatura podstawowa:
Pająk E. Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
Hollians B. Shinkins S. Zarządzanie usługami, projektowanie i wdrażanie, Polskie wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
Literatura zalecana:
Liwowski B. Kozłowski R. Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Wolters Kluwer Buisness, Kraków 2007
Waters D. Zarzadzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001
Czasopisma branżowe
Warunki zaliczenia przedmiotu:
Przygotowanie i prezentacja projektu indywidualnego dotyczącego analizy studium przypadku wybranych problemów zarządzania produkcją i usługami
Egzamin pisemny (5 pytań opisowych z problematyki wykładów oraz z literatury przedmiotu).
Treść przedmiotu:
Działalność operacyjna w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Koncepcja 5P w zarządzaniu działalnością podstawową
Pojecie i koncepcje zarządzania strategicznego według aspektów zachowań. Podejście planistyczne i zasobowe. Planowanie strategiczne.
Dylematy tworzenia strategii, podstawowej działalności wytwórczej i usługowej. Istota przewagi konkurencyjnej. Elementy strategii biznesu.
Projektowanie oraz procesy zarządzania projektowaniem wyrobów i usług. Jakość projektu. Kreatywność i innowacje w projektowaniu.
Przedsiębiorstwo. Lokalizacja i wyposażenie. Projektowanie linii potokowych do wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Ocena i mierzenie efektywności
Planowanie i sterowanie produkcją oraz realizacja usług. Współczesne metody zarządzania produkcją i usługami. Zarządzanie zasobami ludzkimi w działalności wytwórczej i usługowej. Pozyskiwanie i selekcja personelu. Szkolenia i rozwój kadr. Wartościowanie pracy. System motywacji za efekty pracy.
Czym jest zarządzanie:
Dla cybernetyka - sterowanie procesami zachodzącymi w organizacji
Dla socjologa - władza nad osobami wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, urzędu itp.
W klasycznej teorii organizacji - zbiór funkcji kierowniczych, spośród których najczęściej wymienianymi są: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola
Co robi zarządzający:
Podejmują decyzje
Decyzja - świadomy wybór jednego spośród rozpoznanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania.
Decyzje (zróżnicowany charakter):
Kalkulacyjne
Negocjacyjne
Proceduralne
W sytuacji niepewności
W sytuacji pewności
W sytuacji ryzyka
Decyzje kalkulacyjne - dochodzenie do dokonania wyboru droga kalkulowania kosztów i zysków związanych z przyjęciem każdego z możliwych wariantów działania ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz