Wykład - Wydatki na reklamę w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wydatki na reklamę w Polsce - strona 1 Wykład - Wydatki na reklamę w Polsce - strona 2 Wykład - Wydatki na reklamę w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

ŚRODK I TECHNIKI REKLAMY WYKŁAD 2
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KLASYCZNYCH ŚRODKÓW REKLAMY
Wydatki na reklamę w Polsce,
Charakterystyka głównych form reklamy
reklama telewizyjna
reklama prasowa
reklama zewnętrzna
formy reklamy nowych mediach.
Biorąc pod uwagę wydatki na reklamę należy pamiętać, że w tym zakresie istnieje pewne zróżnicowanie w krajach europejskich. Zasadniczy wpływ na tą sytuację mają odmienne narodowe przepisy prawne, odrębności językowe, kulturowe i mentalnościowe np. w unijnych krajach europy południowej(Włochy, Grecja, Portugalia), za wyjątkiem Hiszpanii, największe nakłady (ponad 55%) przeznaczane są na reklamę telewizyjną. Na północy Europy- Skandynawii, dominującym medium są gazety. Na reklamę w prasie codziennej przeznacza się tam ponad 60% wszystkich dodatków reklamowych. Z kolei w krajach Beneluxu, Francji i Niemczech na reklamę prasową w czasopismach. Natomiast relatywnie wysokie nakłady na reklamę radiową występują w Luxemburgu, Austrii, Francji, Belgii i Hiszpanii. Reklama telewizyjna
Zalety reklamy TV
wykorzystanie dźwięku i ruchu i koloru,
możliwość docierania do określonych grup konsumentów (reklamowanie się przed określonymi programami w stacjach ogólnych, bądź w programach tematycznych),
możliwość organizowania działań reklamowych w skali ogólnokrajowej lub na wybranych obszarach. Wady reklamy TV
wysokie koszty produkcji i emisji.
krótka żywotność,
niskie zaangażowanie odbiorców. Reklama prasowa
Prasa codzienna
Czasopisma (ukazują się co jakiś czas)
periodyki
kwartalniki
miesięczniki,
tygodniki
Zalety reklamy prasowej codziennej
względnie niski koszt opracowania i zamieszczenia ogłoszenia reklamowego (relatywnie do TV)
krótki czas opracowania,
GENERALNIE duża zgodność w opinii publicznej.
Wady reklamy prasowej codziennej
krótki czas życia,
niska jakość druku i papieru rzutująca na jakość reklamy,
Czasopisma
zalety:
wiarygodność,
długi czas życia (przekazywanie z rąk do rąk, kolekcjonowanie),
możliwość budowania odpowiedniego nastroju,
Wady reklam w czasopismach
względne wysokie koszty zamieszczenia (większe niż w prasie codziennej, taniej niż w TV),
odpowiednio długi okres czasu wymagany przy składaniu materiałów do druków redakcji.


(…)

… wysokie koszty zamieszczenia (większe niż w prasie codziennej, taniej niż w TV),
odpowiednio długi okres czasu wymagany przy składaniu materiałów do druków redakcji.
nie można generalnie informować i zbliżających się wydarzeniach.
Radio (obecnie czwarte medium reklamy w Polsce - na świecie nr. 3)
Masowa forma reklamy. Posiada dużą siłę oddziaływania, ponieważ operuje głosem ludzkim. Zalety reklamy radiowej
niski koszt produkcji emisji,
wykorzystanie głosu ludzkiego umożliwiającego budowanie różnych nastrojów,
możliwość docierania do wybranych segmentów rynkowych.
Wady
bardzo niski stopień zaangażowania radiosłuchaczy, co wpływa na zaangażowanie reklam,
konieczność częstego powtarzania,
Reklama zewnętrzna (przed radiem - nr. 3)
Zaliczamy tutaj reklamę plakatową, reklamę na środkach komunikacji miejskiej, reklama w architekturze miasta, reklama balonowa, ciągniona przez samochody, samoloty, szyldy, kasetony (wszystko to co skierowane do konsumenta poruszającego się po mieście). Uzupełniająca forma reklamy, jest dopełnieniem działań reklamowych w TV i prasie. Reklama w Internecie
Internet zaliczany jest do nowego medium (online i offline). Podstawową zaletą NM jest to, że są oparte na technice cyfrowej (kod zerojedynkowy) co zwiększa transmisję i poprawia przekaz danych. Umożliwiają one interaktywność (możliwość wywołania sprężenia zwrotnego feed- back) i multimedialność (integracja różnych form przekazu: tekstu, grafiki, dźwięku i obrazu i jednoczesne oddziaływanie na kilka zmysłów odbiorcy). Narzędzia: strony WWW, poczta e-mail, grupy fora dyskusyjne, pliki ftp. Duży wpływ na nowe media…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz