Wykład - Wady oświadczenia woli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wady oświadczenia woli - strona 1 Wykład - Wady oświadczenia woli - strona 2 Wykład - Wady oświadczenia woli - strona 3

Fragment notatki:

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
Wykład 7
Wady oświadczenia woli
Oświadczenie woli dzieli się na wewnętrzny akt woli i jego uzewnętrznienie.
Wadą oświadczenia woli jest taka nieprawidłowość albo wewnętrzna albo zewnętrzna, która spowodowała niezgodność aktu woli z jego przejawem.
Kodeks cywilny wyróżnia następujące wady oświadczenia woli:
brak świadomego lub swobodnego podejmowania decyzji
pozorność
błąd
groźba
1 i 4 polegają na wadliwym funkcjonowaniu mechanizmu woli
2 polega na niezgodności pomiędzy aktem woli a jego przejawem
3 polega albo na wadliwym działaniu samej woli czyli na wadliwym powzięciu woli - błąd sensu stricto albo na niezgodności aktu wewnętrznego z jego przejawem na zewnątrz - pomyłka.
Brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji.
Polega na znajdowaniu się w anormalnym stanie psychicznym wyłączającym swobodne i świadome oświadczenie woli. Skutkuje nieważnością dokonanej czynności prawnej ex lege - z mocy ustawy.
Stan taki może być wywołany:
pod wpływem choroby psychicznej (tu z kolei trzeba określić, co jest chorobą psychiczną)
narkozą
uwiądem starczym (są to pewne cechy psychiczne - zwolnione myślenie, nielotność - nie chodzi tu tylko o wiek)
Jednak nie podlega pod ten błąd oświadczenie woli złożone w trudnej sytuacji ekonomicznej - nie jest anormalny stan psychiczny - takie jest orzeczenie z lat '70 - już wtedy krytykowane bo są sytuacje, kiedy kogoś może „przycisnąć” - np. leży 5 dni pod śniegiem bez jedzenia, to gotów jest całą Polskę sprzedać za kurczaka - jest to sytuacja graniczna, ale póki co obowiązuje orzeczenie.)
Pozorność
Oświadczenie jest pozorne jeżeli zostanie złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru (wada konstytutywna) - oznacza to, że strony są zgodne co do tego, że oświadczenie woli nie ma wywołać skutku lub też ma wywołać skutek inny od tego jaki wynika z oświadczenia woli i czynności prawnej z niego wynikającej.
brak skutku - jest to pozorność zwykła (czysta) - oświadczenie takie jest bezwzględnie nieważne - (np. gdy wszystko sprzedaję „na papierze” koledze lub sąsiadowi, żeby mi tego nie zajął komornik)
chęć wywołania innego skutku - pozorność ukryta (kwalifikowana, dyssymulowana) - np. z powodu tego, że podatek od darowizny jest wyższy od podatku od sprzedaży babcia będzie wolała „sprzedać” wnusiowi prezent mimo, że faktycznie nie weźmie od niego pieniędzy. Ukryta czynność prawna może zostać uznana za ważną jeśli spełnia warunki czynności prawnej. Czyli zostanie unieważniona umowa kupna-sprzedaży ale prawo darowizny pozostanie w mocy, ponieważ umowa darowizny wymaga oświadczenia jednej strony i wydania przedmiotu. Przy umowie kupna-sprzedaży mamy te same czynności, ale sprzedający powinien podać jakąś cenę. W związku z tym przy pozorności kwalifikowanej tak ukryta czynność prawna będzie ważna, wywoła skutki prawne a tylko umowa pozorna będzie nieważna.


(…)

… nie był pod wpływem błędu i działał rozsądnie to nie złożyłby danego oświadczenia (jest to trudne do udowodnienia dla podmiotów gospodarczych).
Błąd nie powoduje nieważności czynności prawnej ale uprawnia tego, kto złożył oświadczenie woli pod wpływem błędu do uchylenia się od skutków tego oświadczenia.
(Możliwość wystąpienia do sądu o unieważnienie czynności prawnej).
Groźba
Mówimy o niej wtedy, gdy jedna osoba…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz