wykład - transport

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - transport - strona 1 wykład - transport - strona 2 wykład - transport - strona 3

Fragment notatki:

Transport - Fierla
Transport umożliwia społeczny podział pracy. Komunikacja - transport + łączność
Udział komunikacji w PKB państw rozwiniętych 6 - 8 %. Wyjątkiem jest NOR, bo jej rozbudowana flota przynosi większe zyski. W państwach słabiej rozwiniętych udział komunikacji w PKB jest większy, ponieważ przeważają tam tradycyjnie dziedziny gospodarki - w Turcji w 2000 - 14 %. Wzrost produkcji przemysłowej spowodował zwiększenie się roli przemysłu. Rozwój łączności oparty na; bezprzewodowej komunikacji, nowoczesnej poczcie, telekomunikacji satelitarnej. Gałęzie transportu:
transport kolejowy
transport samochodowy
transport morski
transport wodny śródlądowy transport lotniczy transport przesyłowy Rodzaje:
pasażerski - towarowy
bliskiego - średniego - dalekiego zasięgu
przewozy kombinowane - transport zunifikowanych jednostek załadunkowych (kontenery) przy użyciu co najmniej dwóch środków transportu - na trasie dom - dom nadawca - odbiorca. Czynniki kształtujące transport
historyczne - poziom rozwoju transportu jest zależny w dużej mierze od poziomu rozwoju gospodarczego, co uwarunkowane jest historycznym ukształtowaniem poziomu siły wytwórczej ekonomiczne -poziom uprzemysłowienia i rola w międzynarodowym podziale pracy
przyrodnicze - ukształtowanie powierzchni, klimat, sieć hydrologiczna w dużej mierze warunkują wybór rodzaju środka transportu
demograficzne - duża gęstość zaludnienia jest równoznaczna z ukształtowaniem się gęstej sieci komunikacyjnej związane z obronnością państwa - konieczność utrzymywania rezerw transportowych Problemy transportowe: fizyczne połączenia ciągów międzynarodowych - przejścia graniczne, zróżnicowany stan infrastruktury, zróżnicowanie technologii zmiany w latach 90. - załamanie intensywnych powiązań pomiędzy krajami bloku wschodniego. Wciąż niewystarczająco jeszcze rozwinięty system komunikacji pomiędzy wschodnią, a zachodnią Europą. Pogłębianie się integracji w UE, a dezintegracja Europy Środkowo - Wschodniej. Cele europejskiej polityki transportowej: Ujednolicenie warunków ekonomicznych (opłat)
Ujednolicenie parametrów technicznych
Wyeliminowanie problemów na przejściach granicznych Ogólnoeuropejska sieć spedycyjno - akwizytorska
Transfer technologii transportowych
Współfinansowanie rozbudowy infrastruktury transportowej

(…)

…. Rola żeglugi śródlądowej nie jest tak duża, bo duża część transportu odbywa się pomiędzy portami morskimi. Transport przesyłowy Rurociągi i energetyczne linie przesyłowe. Rurociągi są najtańszym sposobem masowego przesyłu substancji ciekłych i gazowych. USA - najdłuższe rurociągi - głownie w stanach południowych gdzie koncentruje się wydobycie ropy. Swoistym uzupełnieniem rurociągów amerykańskich…
… stanowią prawie 100 % wymiany towarów: Filipiny, JAP, WB, Australia, INDO
Ostatnie lata przyniosły zaburzenia w dotychczasowym rozdawaniu kart w transporcie morskim. Liberia straciła pierwsze miejsca, jej miejsce zajęła Panama. Kolejne: Cypr, Wyspy Bahama, Malta, Singapur, St. Vincent. Coraz popularniejsze stają się kontenerowce, ma już ponad 20 % udziału. Kilka wielkich grup portów: Porty morskie
… wiele problemów; zanieczyszczenie środowiska, wypadki blablabla)
Wada: mala ładowność oraz duża energochłonność. !!! 1775 - przełom w budowach dróg - Francuz inż. Tresaquet zastosował ubite kamienie (tłuczeń), które stanowiły gładką twardą nawierzchnię. !!!
Sieć nowoczesnych dróg: Europa, USA, JAP, Zatoka Perska, Nowa Zel, Australia, Chiny, Afryka Północna
Europa - w państwach najwyżej rozwiniętych gęstość dróg…
…, GER, BEL, HOL. Żeglowna praktycznie prze cały rok. Duże uniwersalne porty. HOL, BEL, GER najlepiej na świecie rozwinięta sieć dróg rzecznych. Duży stopień zmodernizowania.
Dunaj rzeka większa od Renu, ale przewozy prawie 5 - krotnie mniejsze, bo słabszy rozwój przemysłu na tym terenie i brak dużych portów morskich przy ujściu
Wołga bardzo ważne są współpracujące z nią sztuczne kanały (m.in. Kanał…
… sjest sieć kanadyjska, bo to USA są największym odbiorcą surowców energetycznych z Kanady. Najdłuższym rurociągiem na świecie - „Przyjaźń” 5327 km W Rosji intensywnie rozbudowywana jest sieć gazociągów. Najważniejsze naftociągi europejskie
Rotterdam - Frankfurt nad Menem
Marsylia - Karlsruhe
Transport morski - Podstawa obsługi międzynarodowej wymiany towarów
Państwa, dla których przewozy morskie…
… radarowe, łączność pomiędzy kontrolą lotów, a pilotami
Inwestycje w transport lotniczy bardzo kapitałochłonne. Największe lotnisko świata - O'Hare w Chicago
Inne największe lotniska świata: Atlanta, Los Angeles, Kennedy Airport, Heatrow, Frankfurt nad Menem, Osaka

… Białomorski). Restrukturyzacje po upadku ZSRR zmniejszyły udział tej drogi transportu. USA Tennessee, Ohio, Kolumbia. Duże znaczenie dla USA mają Wielkie Jeziora, żeglowne przez 8 miesięcy, połączone są ze sobą kanałami. Chiny Dogodne warunki do żeglugi śródlądowej, bo rozległy system rzeczny, nie tylko Jangcy, ale też droga wodna Si - ciang. Płw. Indochiński Mekong, Menam. Ameryka Łacińska Amazonka, Manaus…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz